سخن بزرگان:
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "کاریکاتور"
خطاب به ترامپ: فکر راهی برای پایین آمدن در صورت نیاز کرده‌ای؟

خطاب به ترامپ: فکر راهی برای پایین آمدن در صورت نیاز کرده‌ای؟

کاریکاتور جنجالی روزنامه تایمز هم زمان با سفر ترزا می به عربستان
کاریکاتور جنجالی روزنامه تایمز هم زمان با سفر ترزا می به عربستان: ترزا می تنها به فکر تجارت با عربستان است و پرونده های حقوق بشری این کشور را در اولویت قرار نداده است.

  کاریکاتور جنجالی روزنامه تایمز هم زمان با سفر ترزا می به عربستان: ترزا می تنها به فکر تجارت با عربستان است و پرونده های حقوق بشری این کشور را در اولویت قرار نداده است.

آمریکا و سوریه، سعودی و یمن
آمریکا توجه سازمان ملل را به سمت سوریه جلب میکند،درعین حال با کمک های خود به سعودی سبب به آتش کشیده شدن یمن می شود!

کارتون/آمریکا توجه سازمان ملل را به سمت سوریه جلب میکند،درعین حال با کمک های خود به سعودی سبب به آتش کشیده شدن یمن می شود! کارتونیست:کارلوس لاتوف  

عصر دیپلماسی در شبکه های اجتماعی

نماد ملی ثبت رسانه های دیجیتال

نماد ملی ثبت رسانه های دیجیتال

روزنامه های امروز

روزنامه های امروز