1. مطالب منتشر شده در دسته ی "کاریکاتور"
تجاهل عارفانه حکومت های عربی و بی تفاوتی مغرضانه به مسئله قدس

تجاهل عارفانه حکومت های عربی و بی تفاوتی مغرضانه به مسئله قدس

ناکار آمدی شورای همکاری خلیج فارس
کاریکاتور الجزیره قطر با مضمون ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس که خشم مقامات کشورهای عربی را بر انگیخت

کاریکاتور الجزیره قطر با مضمون ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس که خشم مقامات کشورهای عربی را بر انگیخت

یک بام و دو هوای اعراب در تقابل با اسرائیل و قطر

  کاریکاتور شبکه الجزیره در کنایه به عربستان و کشورهای همسو با آن، که در سالگرد جنگ شش روزه و شکست اعراب از اسرائیل اقدام به قطع روابط و محاصره قطر کردند.

طنزتلخ دیگری از سازمان ملل : عربستان به ریاست پنل حقوق زنان انتخاب شد!
از این 22کشور 15 کشور به انتخاب عربستان برای ریاست رای مثبت دادند که آمریکا انگلیس و آلمان هم جزو آنها هستند

طنزتلخ دیگری از سازمان ملل : عربستان به ریاست پنل حقوق زنان انتخاب شد! از این ۲۲کشور ۱۵ کشور به انتخاب عربستان برای ریاست  رای مثبت دادند که آمریکا انگلیس و آلمان هم جزو آنهاهستند

خطاب به ترامپ: فکر راهی برای پایین آمدن در صورت نیاز کرده‌ای؟

خطاب به ترامپ: فکر راهی برای پایین آمدن در صورت نیاز کرده‌ای؟

کانال تلگرام

کانال تلگرام

روزنامه های امروز

روزنامه های امروز