عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

دیپلماسی فضای مجازی

عصر دیپلماسی: تروریسم سایبری به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه‌ها، شبکه‌های اینترنتی و اطلاعات ذخیره‌شده در آن‌ها،…