عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

دیپلماسی فرهنگی

در مواجهه با بحران سوریه،‌ دو رویکرد متضاد (رویکر ایران-روسیه و رویکرد آمریکا-عرسبتان) در رسانه‌ها مطرح است. معمولاً هم سلیقهٔ…