1. بایگانی نویسنده
عربستان و ایجاد پایگاه نظامی در جیبوتی

عربستان سعودی در حال انجام رایزنی های نهایی برای بستن قراردادی است که به موجب آن، یک پایگاه نظامی در جیبوتی احداث خواهد کرد. روزنامه “فایننشال تایمز” در گزارشی می گوید که کشور جیبوتی خواستار توافقی با عربستان است تا به آنها اجازه ی ساخت پایگاه نظامی در این کشور آفریقایی بدهد. وزیر خارجه جیبوتی […]

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال سروش

کانال سروش

روزنامه های امروز

روزنامه های امروز