تاریخ: ۱۲:۵۳ :: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
شکست عمدی راه ابریشم هند

سالواتوره فرانچسکا

ایل جورناله (ایتالیا)

بازگشت راه کهن ابریشم در سال های اخیر کل قارۀ آسیا را درگیر ساخته است. لیکن چنانچه توجه بازارهای جهانی و ژئوپلیتیک معاصر به طرح یک کمربند یک جادۀ چین معطوف گردید، در خصوص همنام آن که ساخت هند است اطلاعات اندکی در دست است. هند نیز مانند چین قصد داشت از راه ابریشم هندی برای خود یک برند واقعی بسازد. هدف آن ایجاد یک شبکۀ تجاری از خلیج عمان گرفته تا آسیای میانه و جنوبی به منظور رقابت فعال با طرح عظیم چین بود. هدف اولیه ایجاد یک کانال مبادلاتی به منظور کاهش زمان انتقال کالا از بمبئی به سن پترزبورگ بود. طبق برخی تخمین ها که بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجام گرفت این راه جدید شمال- جنوب حتی از نظر اقتصادی امیدوارکننده تر از برخی راه های زمینی بود که از شرق به غرب ظهور یافتند.
نگرانی هند این بود که تحت محاصرۀ چین در اطراف اقیانوس هند قرار گیرد. باید دید که از این طرح چه چیزی باقی مانده است. در حدود ۴ سال پیش دهلی نو اقدام به امضای توافقی با تهران به منظور ساخت یک خط آهن ۶۰۰ کیلومتری از بندر راهبردی چابهار به زاهدان بود که برای تجارت میان افغانستان و ایران بسیار حائز اهمیت بود. لیکن این پروژه به سبب تعلل مودی، نخست وزیر هند مسکوت ماند. بدین ترتیب تهران تصمیم گرفت در هر صورت با استفاده از منابع خود این خط آهن را احداث نماید و پیش بینی کرده بود که تا مارس ۲۰۲۲ آن را تکمیل سازد.
اما چرا هند این همه معطل کرد؟ دلیل اصلی آن ترس از تحریم ها بود علی رغم اینکه دهلی نو دولت ترامپ را وادار نمود چشم خود را به روی بندر چابهار و نیز خط آهن زاهدان ببندد. در حالی که مودی مایل است مسئولیت شکست راه ابریشم هند را به گردن شرکا و سرمایه گذاران بیش از حد ترسو بیندازد،  علل آن می توانند بیش از حد ساده و همگی به مسائل داخلی این کشور برگردد. نخست بدست آوردن دل دولت ترامپ برای دستیابی به یک جایگاه ویژه در طرح بزرگ آمریکا برای هند و اقیانوس آرام بود. هند برای انجام این کار باید واجد دو شرط حاکی از وفاداری می بود: اعلان جنگ علیه چین و سرد نمودن روابط با ایران و متوقف ساختن واردات سخاوتمندانۀ نفت ایران.
در قبال این امر ایران ناگزیر گردید به چین بنگرد. کشوری که امروز عملاً به شریک و حامی اش تبدیل شده است. طرح همکاری بیست و پنج ساله میان ایران و چین به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد دلار از این امر حکایت دارد.
اداره کل رسانه های خارجی

ترجمه: مریم شرکاء

(Visited 79 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید