تاریخ: ۲۱:۵۲ :: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
آیا امکان نابودی توافق امارات و اسرائیل وجود دارد؟

محمد خلدون
عربی ۲۱ (انگلستان)

امارات کشوری با سطح معیشتی و رفاهی بالا و جمعیت اندک است و تاکنون هیچ برخوردی با رژیم اسرائیل نداشته است و رهبرانش تحت نفوذ شدید خارجی قرار دارند که در اعلام ناگهانی برقراری روابط دیپلماتیک و صلح آمیز با اسرائیل، نمایان است. با این حال عوامل نابودی توافق صورت گرفته با اسرائیل در امارات بیش از دیگر کشورهای عربی است که با اسرائیل رابطه دارند.
یک عامل شکست احتمالی توافق امارات و اسرائیل، نقش ایران است. ایرانی ها در بسیاری از پرونده های منطقه ای موفق بوده اند و سیاست های خصمانه علیه خود را خنثی کرده و سیاست های خود را به ویژه در کشورهای همسایه عربی به پیش برده اند. ایران سه سال قبل توانست آتشی را که صهیونیست ها قصد داشتند با کمک برخی گروه های کرد در شمال عراق برافروزند، در همان نطفه خفه کند و مانع اعلام کشور مستقل کرد در شمال عراق به رغم برگزاری همه پرسی در این باره شود.
کشورها و جنبش ها و ملت هایی که از سیاست های امارات –که در واقع همان سیاست صهیونیستهاست- ضربه خورده اند برای منزوی کردن امارات و به شکست کشاندن توافق آن با اسرائیل تلاش خواهند کرد. یکی از این کشورها، ترکیه است که واکنشی منفی به توافق امارات با اسرائیل نشان داد. قطر و بخشی از مخالفان نظام سوریه و دولت وفاق ملی لیبی و شعبه های اخوان المسلمین در کشورهای عربی به ویژه در یمن و کشورهای خلیجی و مصر از سیاست های امارات متضرر شده اند. به این ها باید محور ایران (شامل حزب الله، عراق، حوثی ها و سازمان های شیعی در خلیج فارس) را افزود به استثنای نظام سوریه که روابطی نزدیک با ابوظبی دارد. این کشورها و سازمانها می توانند در جهت بایکوت سیاسی و اقتصادی امارات گام بردارند.
می توان برای مجازات امارات از برگه اوضاع داخلی این کشور نیز استفاده کرد. امارات متشکل از هفت امارت است که برخی از آنها گرایش های اسلامی و عربی دارند و موضع گیری آنها به رغم وابستگی اقتصادی به ابوظبی می تواند فشار بر حاکمان ابوظبی را افزایش دهد.
فشار رسانه ای بر امارات می تواند موثر باشد و فلسطینی ها نیز باید در جهت بایکوت امارات در همه محافل بین المللی از جمله اتحادیه عرب حرکت کنند و عناصر فلسطینی همسو با توافق امارات و اسرائیل را بازخواست نمایند. سازمان های وابسته به اخوان المسلمین هم باید سیاست های مبهم خود را کنار بگذارند و راه خود را پیدا کنند و حق خود را از کسانی که به آنها ضربه زده اند، بگیرند.

اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: اکبر زارع زاده

(Visited 88 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید