تاریخ: ۱۱:۰۲ :: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
ناکامی دوباره ترامپ، حضور سازمان بین المللی انرژی اتمی در سایت های هسته ای ایران

صباحی فریان

ایل مانیفستو (ایتالیا)

پس از دیدار رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از تهران، جمهوری اسلامی اجازۀ ورود بازرسان را می دهد. بدین ترتیب سازوکار اسنپ بک ترامپ بار دیگر شکست می خورد. حکومت ایران با توافقی که با این آژانس حاصل نمود موفق شد زمان برای خود کسب کند.
یکی از سایت های مشکوک در مرکز ایران بین اصفهان و یزد و دیگری نیز در نزدیکی پایتخت ایران واقع شده است. اکنون بازرسان به موجب توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ مجاز به دستیابی به آنها خواهند بود. این امر در پی دیدار رافائل ماریانو گروسی از تهران صورت گرفت. چنانچه مقامات ایرانی اجازۀ بازرسی را نمی دادند، آژانس مزبور ناگزیر می شد در ماه سپتامبر گزارشی مبنی بر عدم رعایت توافق هسته ای را منتشر سازد.
یک چنین گزارشی می توانست جبهۀ متشکل از ۱۳ کشور (از مجموع ۱۵ کشور) ی که در جلسۀ مورخ ۲۱ اوت شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با پیشنهاد آمریکا مبنی بر راه اندازی ساز و کار اسنپ بک رای داده بودند، در هم شکسته و بار دیگر راه را برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران، هموار سازد.
چنانچه دولت ترامپ به طور یکجانبه پیش برود، روسیه و انگلیس به آژانس اتمی تبریک خواهد گفت. نمایندۀ انگلیس در این آژانس در توئیتی نوشته بود که این نشانه ای مثبت از سلامت آژانس و نظام محافظتی آن است. نمایندۀ روسیه نیز نوشته بود که این امر ثابت می کند که گفتگو سازنده تر از اعمال فشار است.


اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

(Visited 31 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید