تاریخ: ۱۰:۴۷ :: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
قدرت مادران در اعتراض‌های آمریکا، بازتابی است از یک سنت جهانی

تاوب آماندا

نیویورک تایمز (امریکا)

دیوار مادران در پورتلند در اعتراض به خشونت و آنچه که آنها اقتدارگرایی در سراسر دنیا می نامند، شکل گرفته است. این دیوار نشان می دهد که مادران می توانند طرفداران ویژه و موثری برای شکل گیری یک نهضت باشند. تاریخ گواهی می دهد قدرت مادران زمانی موثر است که بتوانند از جایگاه مادری خود به خوبی بهره برداری کنند.
حضور مادران سفیدپوست بسیار مهم است. تا قبل از حضور آنها هیچ کس این جنبش اعتراضی را به رسمیت نمی شناخت. یعنی جنبش “زندگی سیاهان مهم است” با ورود مادران سفید پوست رسمیت می یابد.
آنها می خواهند فقط در قامت یک مادر به آنها نگاه شود. در این صورت چه کسی می خواهد به یک مادر شلیک کند؟ اعتراض مادران اغلب قدرتمند ظاهر می شود. آنها می توانند هویت مادرانه ی خود را با خواست های سیاسی پیوند بزنند. با این حال، در جوامعی که خطوط نژادی و اخلاقی در آنجا پر رنگ است، مادران نمی توانند به این قدرت کامل سیاسی دست پیدا کنند.
در اینگونه جنبش ها، وقتی خواسته ی زنان فراتر از اندوه شخصی آنها پیش می رود و بیش از پیش با سیاست گره می خورد، سیاستمداران ملی و گروه های جامعه ی مدنی آنها را دست نشانده و هم پای معترضان مرد جامعه به حاشیه می رانند.
در اینجا مادران تلاش می کنند با یک نماد خود را از باقی معترضان متمایز کنند. مثل پوشیدن یک لباس هم رنگ یا استفاده از یک دستمال سر. مادران با حضور در صحنه ضعف مشخص کل سیستم را به رخ می کشند. در اینجا حمله ی پلیس به آنها می تواند عواقب تاریخی جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

مترجم: محمدحسن جعفری سهامیه

https://b2n.ir/526676

(Visited 21 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید