تاریخ: ۱۱:۱۳ :: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تاکیدی دیگر بر اشتباهات فاحش اظهارات بی اساس ترامپ

ان اچ کی (ژاپن)

دانشکده پزشکی فوجیتا ژاپن :«‌ ما نمی توانیم تاثیر داروی آویگان در درمان بیماری کرونا را تایید کنیم »
گروهی از پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی فوجیتا در استان آیچی اعلام کردند ، نتایج مطالعات بالینی از مبتلایان ویروس کرونا نشان می دهد که داروی آویگان ( ‌فاویپیراویر ) در درمان بیماری کرونا تاثیر تضمینی ندارد. پژوهشگران دانشکده های علوم پزشکی مختلف از ماه مارس مطالعات بالینی بر روی هشتاد و هشت بیماری که بدون علائم و یا علائم خفیف بروز دادند ،‌ داروی آویگان تجویز و روز دهم ماه ژوئیه نتایج را اعلام کردند.
هشتاد و هشت بیماران کرونایی در مطالعات بالینی به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه به مدت ده روز داروی آویگان و به گروه دیگر از روز ششم بستری و برای مدت پنج روز داروی آویگان داده شده است. شصت و شش و هفت دهم درصد از بیمارانی که از روز اول داروی آویگان مصرف کردند ،‌ از روز ششم ، ویروس کرونا در بدن آنان شناسایی نشده است. پنجاه و شش و یک دهم درصد از بیمارانی که برای مدت پنج روز دارو مصرف کردند پس از اتمام دوره ، ویروس کرونا در بدن آنان شناسایی نشده است. همچنین میانگین مجموعه روزهایی که برای کاهش تب در نظر گرفته شده است ،‌ برای گروه اول ،‌ دو و یک دهم روز پس از تجویز دارو و برای گروه دوم ،‌ سه و یک دهم روز پس از تجویز دارو بوده است. بنابراین اثر بخشی دارو در از بین بردن ویروس و کاهش تب در گروهی که از روز اول بستری داروی آویگان مصرف کردند ، ‌بیشتر است.
از سوی دیگر ، ‌این دارو هیچ عوارض جانبی جدی ایجاد نکرده است. پرفسور یوهی دوئی گفت:«‌ بر اساس تحقیقات بالینی این طور نتیجه گیری شده است که داروی آویگان در بهبود سریع بیماران کرونایی تاثیر تضمینی ندارد و من می خواهم این اطلاعات را در اختیار کشورهای درخواست کننده داروی آویگان قرار دهم. »‌
وزارت بهداشت ژاپن درباره نتایج آزمایش بالینی داروی آویگان که دانشکده علوم پزشکی فوجیتا منتشر کرده است ، گفت:«‌ لازم است شرکتهای داروسازی نتایج آزمایش بالینی این بار را ارزیابی کنند. این شرکت دارو سازی است که تصمیم می گیرد آیا داروی آویگان پس از این هم باید برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا تجویز شود یا نشود؟ در صورتی که شرکت داروی سازی ‌تصمیم بگیرد که این دارو برای درمان بیماران کرونا مصرف نشود ، از وزارت بهداشت درخواست خواهد کرد که این موضوع را بررسی کند و به دنبال  آن وزارت بهداشت بار دیگر موثر بودن یا نبودن داروی آویگان در درمان بیماری کرونا را بررسی و نتایج را اعلام خواهد کرد. »‌


اداره کل رسانه های خارج

مترجم: کیومرث واحدی

(Visited 17 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید