تاریخ: ۱۷:۳۰ :: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
کرونا و شورش های فلوید: انتخاب دوباره ترامپ در معرض خطر قرار گرفته است

بوگراکانات کیلیک
دیلی صباح (ترکیه)

هفته گذشته ترامپ رقابت های انتخاباتی خود را به طور رسمی و با سخنرانی در شهر های چند ایالت آغاز کرد. او اگرچه درماه فوریه این سفرانتخاباتی را شروع کرده بود ولی مجبور شد به خاطر کرونا چهارماه در آن وقفه ایجاد کند.
ترامپ نخستین رئیس جمهوری محسوب می شد که چنین زودهنگام تبلیغات خود را شروع کرده بود. او که مشتاق بود تا پیروزی دوباره خود را تضمین کند، در ماه فوریه آمارخوبی را از نظر ایجاد اشتغال در دست داشت و از استیضاح نیز موفق خارج شده بود.
این چهارماه اوج و فرودهایی را در نرخ نظر سنجی ها برای ترامپ شاهد بوده است. نرخ تائید او درماه ژانویه حدود ۴۶ درصد بود و اندکی پس ازشیوع کرونا به ۴۷.۵ درصد رسید ولی امروزه، میزان محبوبیت وی حدود ۴۲درصد است.
در سال ۲۰۱۶ شعار دوباره امریکا را با عظمت می کنیم شعار جذابی بود، ولی ترامپ اکنون باید اقدامات بیشتری را برای بسیج هواداران خود انجام دهد.
اگر کرونا و پیامدهای اقتصادی آن ادامه یابد، دنبال کردن جنگ فرهنگی برای انسجام بخشیدن میان هواداران ترامپ کار دشواری خواهد بود.
اردوگاه ترامپ باید پیام تازه ای را به رای دهندگان منتقل سازد تا آنها را برای رای دادن دوباره به او متقاعد کند.

اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مفید علیزاده
https://b2n.ir/396924

(Visited 21 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید