گروه: سیاسی
تاریخ: ۱۳:۵۵ :: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
ایران موشک های جدیدی را مورد آزمایش قرار می دهد

ایندلیکاتو مائورو
ایل جورناله (ایتالیا)

ایران بار دیگر به آزمایش موشک ها و ابزارهای جدید دفاعی به منظور  تقویت توان نظامی خود می پردازد. سران نیروی دریایی ایران اقدام به پخش ویدئویی نمودند تا نشان دهند که علی رغم بحران اقتصادی جاری و مشکلات ناشی از بحران ویروس کرونا، ه همچنان میل و امکان ادامۀ توسعۀ توان دفاعی وجود دارد.
تصاویر پخش شده به ۱۸ ژوئن گذشته مربوط می گردد و در آن شاهد پرتاب موشک های میان برد و دوربرد زمین به دریا و دریا به دریا هستیم.  به عقیدۀ نیروی دریایی ایران این تمرین ها به صورت پرتاب از ساحل به سوی اهداف طراحی شده صورت می گیرد.
تمرین های مزبور در نزدیکی خلیج عمان در نزدیکی تنگۀ هرمز انجام گرفتند. یعنی در منطقه ای راهبردی در سطح سیاسی و نیز تجاری که اغلب ایران از آن به عنوان پایگاهی برای رزمایش های خود استفاده می کند.
برای ایران قدرت نمایی بسیار حائز اهمیت است. سال ۲۰۲۰ برای این کشور سالی سخت و دشوار است که با یک حملۀ آمریکا که منجر به ترور سیستماتیک سردار سلیمانی گردید آغاز شد و سپس با پاندمی ویروس کرونا ادامه یافت و در نهایت حادثۀ ۱۰ مه گذشته در خلیج عمان در خلال یک مانور رخ داد که منجر به کشته شدن تعدادی از نیرو های نظامی گردید.
بنابراین با توجه به جبهه هایی که ایران در حال حاضر در آنها درگیر است، برای تهران اعلام آمادگی برای آزمایش تسلیحات جدید و برخورداری از موشک های جدید میان برد و دوربرد حائز اهمیت بود. ایران بر سر برتری در منطقۀ خاورمیانه با بلوک سنی طرفدار عربستان نزاع دارد. در ضمن نباید جدال های سیاسی با آمریکا را فراموش کرد. کشوری که بعد از روی کار آمدن ترامپ برای نقض توافق هسته ای از سوی آمریکا از هیچ کوششی فروگذار نکرد. بنابراین تصاویر منتشر شده توسط رسانه های محلی به مثابۀ پیامی آشکار برای مخاطبانی خاص می باشند.

اداره کل رسانه های خارجی
مترجم: مریم شرکا

(Visited 50 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید