تاریخ: ۱۰:۰۶ :: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
رکود بزرگ از نوع ویروس کرونا

پرینس نومی

آسیا تایمز(هنگ کنگ)

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که امریکا دچار رکود شده است و میلیون ها امریکایی گرفتار مشکلات مالی و شغلی هستند. درحالی که شبح بحران مالی سال ۲۰۰۸ هنوز بر سر ما قراردارد، کاملاً روشن است که فاجعه اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ بحران دیگری را رقم خواهد زد.
درس های بزرگی را باید از دوران رکود بزرگ فرا گرفت. چهار عامل کلیدی در آن دوره – بیکاری، اقتصاد، بازار و واکنش بانک مرکزی – می تواند نقشه راهی را در برابر  ما در خلال بحران کنونی قرار دهد.
بیکاری در اوج رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳ به حدود ۳۵ درصد رسید. در ماه آوریل سال جاری نرخ بیکاری به ۱۴.۷ درصد رسیده که بالاترین میزان پس از رکود بزرگ است.
در سال ۱۹۳۰ تولید ناخالص ملی ۸.۵ درصد کاهش یافت. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ و پیش از تشدید پیامدهای کرونا این رقم ۴.۸ درصد بود که ممکن است در سه ماهه دوم بسیار وخیم تر باشد.
آن چه که امروز روی می دهد مشابه دوره رکود بزرگ نیست بلکه ناشی از شیوع کرونا در کره زمین است که طی آن نظام عرضه و تقاضا و نظامهای اقتصادی  درسطح جهان با مشکل مواجه شده اند. ولی عوامل خاصی در آنها مشابه یکدیگرند. به عنوان مثال، فاجعه اقتصادی به علت بدهی های سنگین شرکتها و بی عدالتی وخیم ترشده است.
آن چه که اکنون در اولویت قرار دارد اقدام راهبردی بزرگ از سوی سیاستمداران واشنگتن به ویژه  در دوره ترامپ است که به شدت دچار تفرقه شده اند. تاریخ به ما آموخته است که در شرایط بحرانی،  اقدامات سیاسی از اهمیت برخوردارند.
تنها راه پیش رو مقابله با چالش های پیچیده ناشی از کرونا با توسل به راه حل های دیرپا و خلاق است.


اداره کل رسانه های خارجی

مترجتم: مفید علیزاده

(Visited 10 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید