تاریخ: ۱۴:۵۱ :: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ترکیب مسموم امارات.. آیا به سرنگونی انقلاب تونس می انجامد ؟

عبدالعزیز یاسر

سایت اینترنتی الجزیره(قطر)

برای سرنگونی انقلاب های مردمی (در منطقه) همواره از یک ترکیب جادویی استفاده می شود که اغلب این موارد را دربرمی گیرد:
توجیه اتهام به جریان اسلامی مورد قبول مردم .
بسیج رسانه ها برای نا امید کردن مردم از انقلاب.

قانع کردن مردم به اینکه دولت ناکارآمد است.
اعمال محدودیت اقتصادی از طریق ممانعت از سرمایه گذاری های خارجی وارسال کمک به کشور
ترویج ناکارآمدی پارلمان
کشاندن کشور به چرخه ی آشوب امنیتی از طریق تشکیل گروههایی برای ایجاد فتنه وهرج ومرج
تلاش برای جذب برخی از عناصر امنیتی ونظامیان بمنظور اجرای طرح آشوب وزمینه سازی برای کودتا .
تطمیع قضات و دادستان ها برای نقض مجرای عدالت و چشم پوشی از نقض قانون.
روشن کردن شعله تظاهرات از طریق تحریک رسانه های مخالفان .
به تصویر کشیدن حرفه ای تظاهرات والقای اینکه این فیلم ها نمونه ای از مخالفت های همه جانبه مردمی است.
موافقت دستگاه اطلاعات با انحلال پارلمان و تعلیق اجرای قانون اساسی
تعیین (برجسته کردن) یک شخصیت تابع، بلند پرواز و قابل تطمیع
تامین حمایت سیاسی، منطقه ای و بین المللی از کل موارد یاد شده
با این ترکیب جادویی، عربستان و امارات توانستند انقلاب مردمی مصر را ناکام کنند، انقلابی که هدف اصلی اش عزت و کرامت مصری ها بود.
امروز نوبت به تونس رسیده است. بی شک اگر همه گیری کرونا نبود، آثار این ترکیب جادویی در این کشور نیز قابل مشاهده بود.
نقش جنبش نهضت تونس در چنین شرایطی سرنوشت ساز است. این جنبش اگر نتواند هرچه سریعتر همه ی تونسی ها را زیر یک پرچم گرد هم آورد، چیزی نخواهد گذشت که ترکیب جادویی امارات و عربستان همه تونسی ها را مسموم خواهد کرد.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: فیروز سبکروح

(Visited 30 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید