تاریخ: ۱۳:۱۲ :: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
کرونا نظم جهانی را به همکاری جهانی بدل کرده است

داندکار چینمی

آسیا تایمز(هنگ کنگ)

جهان متاثر از کووید ۱۹ با صحنه هایی مواجه شده است که هرگز پیش از این دیده نشده بود.
افزون بر از دست رفتن جان انسان ها، انتظار می رود که  به موجب پیش بینی بانک توسعه آسیا ، اقتصاد جهان نیز با حدود ۴ هزار میلیارد دلار زیان مواجه شود و همه مردم از مذاهب، اقوام و نژادهای مختلف  تحت تاثیر کرونا  قرار گیرند.
در حالی که این ویروس در ماهیت خود جهانی است ولی جهان به درون خود فرو رفته، مردم قرنطینه و مرزها بسته و نهادهای همکاری جهانی دچار افول شده اند و مخالفت با جهانی شدن، بیگانه هراسی و ملی گرایی افراطی درحال ظهور است.
پس از جنگ دوم جهانی، گمان می رفت که نهادسازی های لیبرالیسم و جهانی شده راهی برای جلوگیری از خونریزی ها باشند. فوکویاما حتی دمکراسی لیبرال غربی را پایان تاریخ و نهایت تحول ایدئولوژیک نامید.
نویسندگانی مانند کنیچی اومای نظام جهانی شده را جهانی بدون مرز تعبیر می کردند و مارشال مک لوهان از دهکده جهانی سخن می گفت.
درست پیش از شیوع کرونا و با امضای توافق میان چین و امریکا، افراد خوشبین امیدوار بودند جهان در مسیر همکاری های هرچه بیشتر قرار گیرد.
ولی پس از شیوع کووید ۱۹ اوضاع وخیم تر شد و اکنون جهانی شدن شاید به عنوان عامل نابودی جهان مقصر شناخته و عامل محدودیت هایی مانند منع سفر و همکاری های بین المللی و توقف مهاجرت و  مبادلات تجاری شناخته شود .
عقیده موجود در پس نهادهای چند جانبه پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد ترتیبات همیشگی برای همکاری و ارتباط و افزایش درک میان بازیگران مختلف جهان بود، ولی اکنون سازمان جهانی بهداشت  با اتهاماتی در مورد عدم عملکرد درست در مقابله با کرونا متهم شده است.
تصمیم امریکا بر توقف حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی  ضربه بزرگی به این سازمان محسوب می شود.
هپمون جیکوب ، مدرس امنیت ملی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در هند، می گوید این گونه موسسات دچار کمبود نقدینگی  و بازیچه قدرت های بزرگ و دستور کار آنها هستند.
حتی نهادهای چندجانبه منطقه ای نیز نتوانستند در برابر حمله کووید ۱۹ موفق عمل کنند. زنجیره های عرضه جهانی به وسیله سیاست های ملی گرایانه اتخاذ شده از سوی کشورهای مختلف دچار اختلال شده است.
ولی جهان نیازمند واکنش جمعی متاثر از روح همکاری در برابر کرونا است . دولت ها باید بدانند که امروزه هیچ کشوری  در جهان خودکفا نیست.
اگرچه دمکراسی هایی مانند امریکا نتوانستند در برابر کووید ۱۹ خوب عمل کنند ولی نباید فراموش کنیم که کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و دانمارک به شکل موثری با این بحران برخورد کردند.
بشریت نیازمند همان قدرت همکاری است که ما را از گونه های دیگر موجودات در این سیاره متمایز کرده است.  ما باید روش های تقویت همکاری را درک  و در جهت حفاظت از منافع عموم  حرکت کنیم.


اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مفید علیزاده

(Visited 14 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید