تاریخ: ۸:۵۱ :: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
افشای استانداردهای دوگانه حقوق بشری آمریکا توسط کرونا

یونفی ژانگ

چاینا دیلی(چین)

شیوع کرونا ریاکاری امریکا را در اعلان خود خوانده اش به عنوان بزرگترین مدافع حقوق بشر، آشکار کرد.
حق حیات و برخورداری از سلامت انسان ها اساسی ترین حقوق بشر هستند و در بیانیه جهانی حقوق بشر محترم شمرده شده اند ، ولی امریکا از اوایل ماه ژانویه  گوش خود را به هشدارهای چین و سازمان بهداشت جهانی بست و از اتخاذ اقداماتی برای کنترل شیوع این بیماری خودداری کرد.
در مقاله روز ۳ مه واشنگتن پست آمده است ، اگر دولت امریکا از  روز دوم و نه ۱۶ مارس فاصله گذاری های اجتماعی را اعمال می کرد، مانع مرگ ۹۰ درصد از افراد فوت شده در اثر کرونا می شد.
در امریکا، افراد رنگین پوست همواره با فقر و تبعیض در مراقبت های بهداشتی مواجه بوده اند و نابرابری های  درآمد و دسترسی به خدمات بهداشتی باعث هرچه وخیم تر شدن شرایط برای فقرا شده است.
از هنگام شیوع کرونا در امریکا، سیاست نخست ثروتمندان و برتری سفید پوستان، هرچه بیشتر آشکارشده است .
شیوع کرونا باعث افزایش شدید نژاد پرستی و بیگانه هراسی در امریکا شده  و این واقعیت تکان دهنده ریاکاری امریکا  در مورد حقوق بشر است.
بحران سلامت جهانی ضعف جامعه امریکا را در حفاظت از حقوق اساسی بشر نشان داده است. این کشور باید از بازی متهم ساختن دیگران دست بردارد.

اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مفید علیزاده

(Visited 17 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید