تاریخ: ۱۲:۲۷ :: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تلاش امریکا برای مجازات چین در مجمع جهانی بهداشت

سکاسیریف ولادیمیر
نزاویسیمایا گازتا(روسیه)

روز دوشنبه در ژنو، مجمع جهانی بهداشت آغاز به کار می کند. اگرچه، این مجمع به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود، اما ناظران بروز درگیری های تند میان چین و بلوک حامی امریکا را انتظار دارند. بحث ها پیرامون دو مساله می باشد: بررسی نحوه شروع اپیدمی و ورود تایوان به سازمان بهداشت جهانی به عنوان ناظر. در پکن معتقدند که واشنگتن با ذکر این مسائل در دستور کار تلاش می کند، به اعتبار و وجهه جهانی چین ضربه وارد کنند.
در واشنگتن تصریح می کنند که تئودور گبریسوس، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، به دست نشانده چین تبدیل شده است. در نتیجه، پکن موفق شده، برای چندین روز، شیوع ویروس کرونا را پنهان کرده و مانع از اقدام به هنگام امریکا و دیگر کشورها برای بستن مرزها به روی شهروندان چینی شود.
به گفته امریکا، احتمال دارد، ویروس کرونا آزمایشگاهی باشد. بلوک هواداران امریکا معتقدند که تایوان می تواند، در مجمع بهداشت جهانی به عنوان ناظر حضور داشته باشد. علت آن، مقابله موفقیت آمیز این کشور در مقابله با ویروس کرونا می باشد. طبیعتا، چین به شدت، مخالف ورود تایوان است.
درگیری ها میان واشنگتن و پکن در رابطه با سازمان بهداشت جهانی تا حدی است که حتی، در امریکا از احتمال تشکیل سازمان جدیدی به عنوان جایگزین برای سازمان بهداشت جهانی سخن می گویند. اما، ناظران انتظار دارند که بخش اعظم کشورها در حدود ۲۰۰ کشوری که در مجمع مشارکت دارند، از چین حمایت کنند. تمامی این کشورها معتقدند که اقتصاد دوم جهان می تواند، در رشد اقتصادی آنها تاثیر گذار باشد.
فعلا، ۱۳ کشور به تایوان رای مثبت داده اند. و این در حالی است که پکن فراخوانی های کشورهای غربی در رابطه با تحقیق در خصوص نحوه بروز این اپیدمی را رد می کند، زیرا از آن هراس دارد که به وجهه اش در جهان ضربه جدی وارد شود. هنوز دانشمندان به منشاء اصلی ویروس کرونا دست نیافته اند، اما گفته می شود که این بیماری از حیوان به انسان و در شهر ووهان انتقال یافته است.
متحدان امریکا در خاور دور و در اروپا خواهان حفظ روابط اقتصادیشان با چین هستند. آنها می دانند که ترامپ سعی دارد، بی کفایتی هایش در مبارزه با ویروس کرونا بر دوش چین بیاندازد.

اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: شادی اصغری

لینک نزاویسمایا گازتا: https://b2n.ir/217595

(Visited 10 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید