گروه: اخبار
تاریخ: ۹:۳۵ :: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
گمانه زنی ها درباره کابینه مصطفی الکاظمی

 رأی الیوم(انگلستان)

اسامی نامزدهای وزارتخانه های عراق در کابینه مصطفی الکاظمی مأمور تشکیل دولت در این کشور براساس یک سند درز یافته، فاش شده است. یک هفته پیش جریان های سیاسی شیعه با نخستین فهرستی که وی برای کابینه اش آماده کرده بود، مخالفت کردند.
سند فاش شده، شامل ۱۹ پست وزارت به استثنای وزارت کشور و وزارت دفاع و وزارت دارائی است. هنوز مقام های رسمی صحت این اطلاعات را تائید نکرده اند.
براساس این سند عبدالکریم هاشم و حارث محمد حسن برای پست وزارت امور خارجه، نزار قحطان و جاسب عبد الزهرة برای وزارت نیرو، احسان عبدالجبار برای وزارت نفت، خالد النجم برای وزارت برنامه ریزی، نبیل کاظم برای وزارت آموزش عالی، فلاح محمود و اسراء هاشم برای وزارت آموزش و پرورش نامزد هستند.
این فهرست همچنین شامل عزام عبدالرزاق برای وزارت بهداشت، نوار نصیف و ماهر حماد برای وزارت بازرگان، طالب جاسم و محمد کریم برای وزارت کشاورزی، امجد محمد برای وزارت دادگستری، صالح البدران برای وزارت صنعت و عدنان درجال برای وزارت ورزش نامزد هستند.
همچنین نازین محمد برای وزارت سازندگی، ناصر حسن و جواد عبدالرضا برای وزارت حمل و نقل، علی محمد برای وزارت ارتباطات، کاظم السهلانی برای وزارت کار، جاسم محمد و مهدی رشید برای وزارت منابع آب، هشام صالح برای وزارت فرهنگ و ایفان فائق و ثناء حکمت برای وزارت مهاجرت نامزد هستند.
فرصت تعیین شده برای الکاظمی رو به پایان است و وی فقط چند روز فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند. این درحالیست که حزب اهل سنت الحل (با ۱۴ نماینده) و ائتلاف شیعیان الفتح (با ۴۸ نماینده) اعتراضاتی را مطرح کرده اند. ناظران می گویند الکاظمی هنوز از حمایت مشروط اکثر جریان های سنی و شیعه و کرد و ترکمان برخوردار است.
اگر الکاظمی پنجاه درصد بعلاوه یک رای نمایندگان مجلس عراق را به دست بیاورد جانشین دولت عادل عبدالمهدی خواهد شد. عبدالمهدی اول دسامبر سال ۲۰۱۹ تحت فشار ناشی از اعتراضات شیعیان استعفا داده است.

(Visited 15 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید