تاریخ: ۱۶:۲۱ :: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اتاق فکر ارتش آلمان: کويد-۱۹ نقص‌هاي استراتژيک را آشکار مي‌کند

کارستن هوفمان

خبرگزاري آلمان

GIDS، اتاق فکر ارتش آلمان در جريان پاندمي کرونا بنا را بر پيامدهاي گسترده‌اي براي سياست امنيتي و بازسازي ذخاير استراتژيک مي‌گذارد. در يک طرح اين انستيتو که روز شنبه ۴ آوريل منتشر شد، آمده است، اين بحران بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و سياسي مناسب در آلمان، دائماً با وضوح بيشتري «عدم وجود منابع را در سطح بخش‌ها و ايالات و کمبود ذخاير استراتژيک از نظر پرسنلي، وسايل مورد نياز و ساختارهاي زيربنايي را در سطح فدرال آشکار مي‌کند».

انستيتوي مطالعات دفاعي و استراتژيک آلمان (GIDS)، مؤسسه‌ايست که با آکادمي ارتش آلمان و دانشگاه ارتش آلمان در هامبورگ همکاري مي‌کند. اين انستيتو مشکلاتي را بررسي مي‌کند که براي توانايي استراتژيک آلمان در حوزة سياست امنيتي مهم هستند و به سياست و مقامات ارتش مشاوره مي‌دهد.

مؤلفان در طرح خود مي‌نويسند: «نسل‌هاست که انسان‌ها به اين اندازه احساس نکرده‌اند که تا چه حد آسيب‌پذير هستند. کمبود کالاهاي مهم و حياتي مانند دارو و تجهيزات حفاظتي نشان مي‌دهد که آلمان تا چه حد به زنجيرة تحويل بين‌المللي وابسته است، آن هم در مورد توليداتي که در اصل نبايد براي يکي از کشورهاي صنعتي قابل تحسين جهان مشکلي باشند. براي دستيابي دوباره به خودگرداني استراتژيک، در آينده بايد به تنوع صادرکنندگان، ذخيره‌سازي و اجتناب از افزونگي توجه شود. برخورداري از منابع مشخص که اهميت آن‌ها اغلب ابتدا در جريان يک بحران مشخص مي‌شود، بايد زودتر تشخيص داده و به طور مرکزي هدايت شود.»

از زمان به تعليق درآمدن خدمت سربازي، ارتش آلمان پرسنل استراتژيک بسيار کمي دارد. اين مسأله در مورد سازمان‌هاي امدادرساني مدني که دهه‌هاي متوالي از وجود آن دسته از سربازاني سود مي‌بردند که دورة خدمت خود را در بخش‌هاي مدني و غير نظامي مي‌گذرانند نيز صدق مي‌کند. علاوه بر اين، مؤسسات نظامي متعددي منحل شده‌اند که هم‌اکنون مي‌شد به خوبي از آن‌ها استفاده کرد. در اين طرح توصيه شده است: «هزينه‌هاي حفظ ذخاير استراتژيک، چه پرسنلي و چه در ارتباط با وسايل مورد نياز، مي‌تواند، در نهايت، خيلي کمتر از هزينه‌هاي ناگهاني و به ويژه هزينه‌هاي به وجود آمده در يک بحران باشد. آلمان بايد در اين حوزه دست به اصلاحات بزند.»

از اين رو، از همين حالا مي‌توان گفت که «بايد براي بررسي بحران، به دقت اين مسأله را نيز بررسي کرد که چرا جهان با چشمان بسته ناگهان وارد اين فاجعه شده است. اکنون بنا بر نبرد بر سر تقسيم منابع دولتي گذاشته مي‌شود و از آن جا که واژة “امنيت” براي اغلب انسان‌ها، هم‌اکنون و احتمالاً در آينده تقريباً فقط با امنيت سلامت، امنيت اجتماعي و اقتصادي ارتباط داده خواهد شد، ديگر آشکارا و به اندازة کافي به کلية جوانب امنيت نظامي آلمان و اروپا توجه نخواهد شد – و اين خيلي بد است.»

اين امکان وجود دارد که توقعات زيادي در اتحادية اروپايي به وجود آيد، به ويژه از سوي «ايتاليا و اسپانيا که در وضعيت حساسي قرار دارند». « نيمة دوم سال، زماني که آلمان رياست شوراي اتحادية اروپايي را بر عهده گيرد، احتمالاً کويد-۱۹ کماکان موضوع تعيين‌کننده خواهد بود و توقعات، به ويژه از آلمان بسيار زياد خواهد بود.»

مؤلفان اتاق فکر بنا را بر اين مي‌گذارند که احتمالاً به خاطر بحران کرونا در سياست بين‌المللي بعضاً سيگنال‌هايي در راستاي تنش‌زدايي وجود داشته باشند. احتمالاً کرملين اميدوار است که رابطة پرتنش با ناتو را تسکين دهد و شايد حتي پلي ارتباطي برقرار کند که بتواند، مقدمات لغو تحريم‌ها را فراهم کند. سياست امنيتي در سراسر جهان به حرکت درآمده و ناگهان چيزهايي که غير ممکن به نظر مي‌رسيدند، قابل انجام شده‌اند.پاندمي کرونا در ساير منازعات باعث شعله‌ور شدن آتش مي‌شود. به طور مثال، اين امکان وجود دارد که پتانسيل خشونت به ويژه در نقاطي که شمار زيادي از پناهجويان وجود دارند، افزايش يابد. کروناويروس بر کشورهاي مستبد نيز همانند يک «کاتاليزاتور سمي» تأثير مي‌گذارد.

اين انستيتو از هفت فرضيه و توصيه نام مي‌برد: پاندمي کرونا احتمالاً شانس‌هايي را براي سياست خارجي و امنيتي به وجود مي‌آورد، «چون فضاهاي عملي بين بازيگران به وجود مي‌آيد که قبلاً قابل تصور نبودند». به طور کلي بايد از نظر استراتژيک به موضوع حفاظت از سلامت در سراسر جهان و سيستم‌هاي هشدار سريع، توجه بيشتري کرد. «ما به بررسي واقعي ذخاير استراتژيک آلمان» نياز داريم. موضوع خدمت سربازي که بارها از نظر سياسي به آن بي‌توجهي شده، دوباره بايد در دستور کار قرار گيرد. همچنين نسبت به دست کم گرفتن عواقب پاندمي براي مناطق فقير جهان نيز هشدار داده مي‌شود.

(Visited 23 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید