تاریخ: ۱۱:۳۰ :: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
پیشنهاد اخیر طرابلس به واشنگتن: احداث یک پایگاه نظامی آمریکا

ایندلیکاتو مائورو

ایل جورناله(ایتالیا)

طرابلس در ساعات گذشته  پیشنهاد داد که یک پایگاه نظامی آمریکا در لیبی احداث شود. این پیشنهاد فتحی باشاغا، وزیر کشور لیبی بود. پیشنهادی که مستقیماً پنتاگون را مخاطب قرار می دهد. دستگاه اجرایی این کشور که در دست فایز السراج است قصد دارد از پنتاگون به عنوان قدرتی که قادر است پیشروی روسیه را در آفریقا مهار سازد، استفاده کند. اما در واقع این پیشنهاد طرابلس به آمریکا به مثابۀ تلاش مذبوحانه برای کشاندن واشنگتن به سمت خود است.
 به گفتۀ موسسۀ بلومبرگ در لیبی، سخنان اخیر مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا مد نظر گرفته شده است. وی به مقاصد دولت ترامپ مبنی بر ترسیم مجدد وضعیت استقرار پایگاه های آمریکایی در خارج و در رأس همه در آفریقا اشاره کرده است. این امر در منظر راهبردی می گنجد که هدفش پرداختن بیشتر به مسأله مهار روسیه و چین در سطح جهانی است.
پس از افشاگری در خصوص اهداف آمریکا، از سوی لیبی پیشنهاد میزبانی یک پایگاه آمریکایی مطرح گردید. میان طرابلس و واشنگتن روابط حسنه ای حاکم است. در ضمن دولت السراج به میزان فراوانی مورد حمایت آمریکا قرار دارد. لیکن به ویژه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید آمریکا علاقۀ خود را به پروندۀ لیبی محدود ساخت.
با این وجود السراج بار دیگر قصد دارد پای آمریکا را به میان بکشد. پیشنهاد ساخت یک پایگاه نظامی در لیبی از این منظر قابل بررسی است. دولت لیبی با تأکید بر نگرانی های آمریکا در خصوص نقش روسیه قصد دارد ترامپ را به حمایت مستقیم و قطعی از نیروهایی که در این لحظه در مقابل حفتر قرار گرفته اند، متقاعد سازد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکا

(Visited 25 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید