تاریخ: ۱۴:۵۵ :: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
«طرح صلح» امریکا به یهودیان اجازه می دهد تا در محوطه مسجدالاقصی مناسک عبادی انجام دهند

هوفنه آن بندیکت

لاکروا (فرانسه)

یکی از مفاد این طرح به طور مبهم پیش بینی می کند که به یهودیان باید اجازه داده شود تا مناسک عبادی را در محوطه مسجدالاقصی انجام دهند.
در بندی از این طرح ضمن یادآوری نقش تاریخی و سنتی بیت المقدس برای هر یک از سه دین توحیدی، برای حفاظت از اماکن مذهبی از زمان اشغال ۱۹۶۷ به اسرائیل تبریک گفته و مقرر می دارد که همه اماکن مذهبی بیت المقدس باید تابع همان رژیم های حاکم کنونی باشد، اما با یک تغییر اساسی که به همه ادیان اجازه داده شود مناسک مذهبی خود را در مسجدالاقصی انجام دهند.
دنیس شاربیت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوپن اسرائیل، می گوید: «این بند «طرح صلح» که به همه ادیان اجازه داده شود تا در محوطه مسجدالاقصی مناسک دینی خود را انجام دهند، واکنش هایی را ازجمله در اسرائیل برانگیخته است، شاید برای این که هر کسی متوجه می شود که اگر آن اجرا شود، با وضعیتی بسیار پیچیده روبرو خواهیم شد.»
او توضیح می دهد: «در طول سی سال نظریه خاخام بزرگ، الحاق گرایی مذهبی کسانی را که خواستار حاکمیت خود بر این مکان بودند، سرکوب کرد. اما موضع گیری وی راه را برای تعبیرهای رقیب باز کرد. از اواخر سال های ۱۹۸۰ گروه کوچک مذهبی که ابتدا روشنفکر تلقی می شدند، خواستار حق انجام مناسک عبادی در این مکان بودند.»
دنیس شاربیت معتقد است: «هدف بیشتر سیاسی است تا معنوی. هدف آنها به ویژه در شرایط رقابت با اسلام، این است که نشان دهند از این مکان که به عنوان مرکز یهودیت در نظر می گیرند، صرفنظر نخواهند کرد.»


اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 52 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید