داعش با خلافت جدید سیاه سربر می آورد

جان میکالسین

ایل جورناله (ایتالیا)

داعش هم اکنون بار دیگر ظهور کرده است و نزدیک تر هم شده است. همان خلافت سیاه است که آماده است ساحل را در نوردد و جوامع مسیحی را لگدکوب کند و با طی کردن مسیرهای مهاجرتی به سمت ایتالیا ما را مورد تهدید قرار دهد.
مداخلۀ فرانسه در مالی در سال ۲۰۱۲ نیز بی نتیجه بود و مالی به یک افغانستان برای فرانسه تبدیل شد. از آن به بعد بورکینافاسو، نیجر و کامرون نیز درگیر شدند و با افراط گرایی بوکوحرام در نیجریه نیز ترکیب گردید.
این گسترش جهادی با افزایش خشونت علیه مسیحیان همزمان گردید. آنچه بیشتر نگران کننده است گسترش خلافت سیاه است. چریک های آن علاوه بر اینکه با قاچاق انسان از نظر مالی تأمین می گردند، مسیرهایی را طی می کنند و به مرزهای جنوبی لیبی که بدون کنترل هستند می رسند و سپس به مدیترانه راه می یابند.
داعش پس از آنکه در سال ۲۰۱۶ در پی تلاش برای استقرار در سرت توسط چریک های میسوراتا و نیروی هوایی آمریکا مغلوب گردید نیک می داند که مراقب ایجاد پست های ارضی باشد. در این عرصه آنچه باعث نگرانی می شود قصد دولت ترامپ برای عقب راندن بخشی از ۵۲۰۰ سربازی است که در جیبوتی، سومالی و نیجر در نبرد علیه نیروهای جهادی حاضر در آفریقا می باشند.
این عقب نشینی ممکن است مأموریت نظامی ایتالیا را در نیجر تحت الشعاع قرار دهد. در این میان این خطر وجود دارد که مدیترانه به حلقۀ ارتباطی میان خلافت سیاه با سواحل ما تبدیل گردد.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکا

(Visited 357 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید