داعش و فلسطین…تحول جدید؟

ابورمان محمد

العربی الجدید (انگلستان)

ناظران انتشار نوار ویدئویی داعش در آستانه اعلام معامله قرن را پروپاگاندای رسانه ای برای بدست آوردن حمایت مردمی دانستند. بخشی از این دیدگاه درست است زیرا این گروه تنها زمانی قضیه فلسطین را اولویت خود اعلام کرد که مناطق تحت سیطره اش را از دست داد.
درخواست کمک سخنگوی داعش از شاخه های این گروه در صحرای سیناء و شام با پاسخ مثبت موثری حداقل در زمان کنونی روبرو نخواهد شد زیرا قدرت این گروه ها به معادلات داخلی و امکاناتی بستگی دارد که نمی تواند در پرونده فلسطین تغییری به وجود آورد.
اما این پیام اهمیت از راهبردی برخوردار است به این ترتیب که می تواند درها را به روی آشتی میان القاعده و داعش باز کند.
می توان گفت شکست داعش به معنای شکست طرح جهادی بود اما معامله قرن، سیاست ترامپ، استبداد حکومتهای عربی و مخالفت آن ها با مشارکت جوانان در اداره کشور به مثابه کلید صعود رادیکالیسم با بعد دینی است.


منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهری بهرامی

(Visited 170 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید