کشورهایی که بر سیاست خارجی آمریکا تأثیرگذارند

ویوالدلی روبرتو

ایل جورناله (ایتالیا)

طبق یک گزارش منتشر شده توسط ابتکار عمل شفافیت نفوذ جهانی (International Influence Transparency Initiative)  ۵۰ اندیشکدۀ نخست واشنگتن بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بیش از ۱۷۴ میلیون دلار از خارج دریافت کردند. کشورهای نروژ، انگلیس و امارات عربی متحده بیش از همه سرمایه گذاری کردند. این بهترین راه برای اعمال نفوذ در راهبردها و تصمیم گیری های سیاسی آمریکا به شمار می آید. تکیه بر لابی گری در واشنگتن و سرمایه گذاری در این عرصه.
باید دید این میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده در این زمینه چه فایده ای به همراه دارند؟ تقریباً تمامی این اندیشکده ها در واشنتگتن دفتر دارند. نمایندگان آنها اغلب به عنوان کارشناس در تلویزیون و مجلات ظاهر می شوند. اندیشکده ها مأمن طبیعی برای بسیاری از مقامات گذشته و آیندۀ دولت آمریکا به شمار می آیند. آنها به شدت بر تصمیمات سیاسی دولت آمریکا به ویژه در حیطۀ سیاست خارجی تأثیرگذار می باشند.
مشکل اغلب شفافیت است. بخش اعظم کشورهایی که در فهرست مهم ترین تأمین کنندگان مالی خارجی قرار دارند دمکراسی های غربی هستند که احتمالاً چیزی برای پنهان کردن ندارند. ولی کشورهایی مانند چین و عربستان که در این فهرست ظاهر نمی شوند ممکن است از ابزارهای نفوذی غیرمستقیم استفاده کنند.
از نظر امنیتی آمریکا از وزارت امنیت و موسسات جاسوسی برخوردار است که قادر به شناسایی و مقابله با خطرات در سراسر جهان می باشند. آنها تریلیون ها دلار برای یک زرداخانۀ پیشرفتۀ هسته ای که قادر است هر کشور دشمنی را از حملۀ مستقیم به آمریکا منصرف سازد، هزینه کرده اند. لیکن یک نقطه ضعف دارند: آنها به طرز خاصی در مقابل نفوذ لابی ها و دولت های خارجی آسیب پذیر می باشند.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکاء

(Visited 158 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید