در پایتخت پوشالی کشور آینده فلسطین: «دیگر در بیت المقدس زندگی نمی کنم، بلکه در زندان هستم»

ایمبر لویی کلمنت

لوموند (فرانسه)

طرح صلح»امریکا که توسط دونالد ترامپ افشاء شد، حاکمیت اقتدار فلسطین را در حومه شرقی شهر محدود می کند. و در نظر دارد اصل پایتخت آینده فلسطین در پشت دیوار جدایی را رد کند.
پایتخت پوشالی، مرکز زباله… دولت ترامپ که حاکمیت اسرائیل را بر تمام بیت المقدس به رسمیت شناخت، حاکمیت محدود همچون کمترین چیز در حومه دوردست شرقی شهر را به دولت خودگردان فلسطین داد و در نظر دارد اصل پایتخت آینده فلسطین در پشت دیوار جدایی را رد کند. کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل را بر اماکن مقدس حفظ و عبور از شهر را برای جمعیت عرب آن حذف کند.
دومین مرحله پارلمان فلسطین است که میراث توافق های اسلو در سال ۱۹۹۳ است. ساختمانی که هیچگاه به اتمام نرسید و اکنون پناهگاه کبوتران شده است.

اگر اسرائیل سرزمین هایی را که از سال ۱۹۶۷ در کرانه باختری رود اردن اشغال کرده است، طبق طرح صلح امریکا به اسرائیل ملحق کند، خانه های سفید و قرمز شهرک های معاله آدومیم نخستین ساختمان هایی خواهد بود که به اسرائیل ملحق خواهد شد.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 101 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید