تاریخ: ۹:۴۱ :: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اردوغان در الجزایر، پروتکل و راهبرد

محمد سی بشیر

العربی الجدید (انگلستان)

در سفر اردوغان به الجزایر دو موضوع مهم یعنی موضوع اقتصادی و دیگری امنیتی -نظامی این دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند.
با این وجود در  مسئله لیبی این دو منافع متفاوتی دارند. در حالی که ترکیه به دولت وفاق ملی کمک نظامی ارائه می دهد، الجزایر خواستار توقف مداخله همه طرف ها است.
با وجود این منافع متناقض و نیز مداخله ترکیه برای دستیابی به سهم خود از گاز شرق دریای مدیترانه نقطه مشترک اصلی وجود دارد مبنی بر این که نزدیکی دو کشور و کاهش شدت درگیری در لیبی قطعا از طریق محقق شدن منافع انرژی الجزایر ممکن می شود زیرا نشست گاز شرق دریای مدیترانه که در قاهره تشکیل شد تهدیدی برای هر دو به شمار می رود.
از این رو امکان معامله درباره منافع در لیبی با کاهش نقش مداخله جویانه ترکیه از طریق باز گذاشتن دست این کشور در امتداد آب های لیبی نزدیک آب های الجزایر وجود دارد اما به گونه ای که آینده بازارهای اروپا یعنی مشتری اصلی گاز الجزایر را تامین کند.
این سفر سفری در چارچوب پروتکل ها نبود بلکه ترکیبی از اهداف راهبردی و اقتصادی بود.
الجزایر با این سفر به اطراف درگیری در لیبی این پیام را فرستاد که رسیدن آن ها به طرابلس خطر قرمز این کشور است.


منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهری بهرامی

(Visited 44 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید