تاریخ: ۹:۱۷ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
متحدان غربی ها منکر جدایی هستند

پیوت اسمولار

لوموند (فرانسه)

ما شاهد اختلاف اولویت های راهبردی بین امریکا و اروپا هستیم. امریکایی که می خواهد از نظر نظامی از خاورمیانه خارج شود، و متحدان اروپایی اش که باید از تحلیل های خود از خطرات درس بگیرند.

ترور سردار ایرانی نشانه مهم معنی داری است که اروپایی ها باید به خوبی پیامدهای آن را در نظر بگیرند.
دولت ترامپ تصور می کند که منافع راهبردی امریکا در منطقه به دست نمی آید و دیگر به انرژی خارجی وابسته نیست. از نظر آنها مبارزه با داعش پایان یافته یا به عبارت بهتر باید آن را به دیگران سپرد.
دولت ترامپ در صدد است به سیاست خارجی امریکا پس از یازدهم سپتامبر از افغانستان، سوریه تا عراق پایان دهد.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 65 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید