تاریخ: ۸:۳۶ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
ایران در جنگ خود در عراق با امریکا پیروز شده است

ژان پییر فیلیو

لوموند (فرانسه)

با پیروزی ایران، کاخ سفید دیگر نمی تواند قدرت را به دست آورد مگر با زورآزمایی منطقه ای که پیروزی احتمالی آن با پیامدهای سیاسی اقتصادی مخربی همراه است.
پیروزی ایران در این مرحله به دست آمده و شایسته است که درس های مهمی از آن بگیریم.
امریکا در خاورمیانه بیش از پیش از جایگاه های محلی محروم شده است و سهم خود را در برابر قدرت ایران که به طور اصولی شبکه های نفوذش را در عراق گسترش داده، از دست داد.
پنتاگون ادعا کرد که با ترور سردار قاسم سلیمانی بازدارندگی در برابر ایران را دوباره برقرار می کند، اما به نظر می رسد ترور سردار قاسم سلیمانی بسیار خطرناکتر از زنده بودن وی است.
برقراری وحدت جناح شیعه در برابر امریکا دستاورد مهمی برای حکومت ایران است.
اکنون امریکا دیگر پنج هزار نیرو در عراق ندارد، بلکه پنج هزار گروگان  احتمالی زورآزمایی جدید با ایران دارد. عدم واکنش آنها  غیبت اسف بار امریکا را  از چشم انداز راهبردی به جهان نشان می دهد.
این غیبت تازگی ندارد، جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال کرد اما به زودی از پیدایش «خاورمیانه بزرگ» نا امید شد. باراک اوباما با ائتلاف ضد داعش حفاظت هوایی پنتاگون را برای  سلمانیه و شبکه های آن فراهم کرد.
ایران راهبرد روشمند طولانی مدت را در سه مرحله یعنی خنثی کردن تهدید نظامی عراق، افزاش قدرت شبه نظامیان طرفدار ایران در سطح امنیتی و سیاسی و نفوذ در نهادهای عراقی در شهر مقدس نجف به پیش برد.
اکنون نتیجه این راهبرد ایران به حاشیه راندن نیروهای امریکایی است که در انتظار خروج  نهایی خود هستند.

به راستی امریکا در این «جنگ دوازده روزه» در برابر ایران شکست خورده است.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 81 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید