تاریخ: ۱۵:۵۰ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
ایران-آمریکا:رویارویی به تاخیر افتاده

سعید الشهابی

القدس العربی (انگلستان)

هدف قرار دادن مسئولان ایرانی و عراقی از سوی آمریکا پیامدهای خطرناکی برای منافع آمریکا دارد از جمله اینکه باعث از دست رفتن سیطره این کشور بر عراق خواهد شد.
انگلیس و آمریکا نمی توانند در منطقه پایگاه نظامی خود را حفظ کنند اگر در وضعیت جنگ با ایران باشند.
بقای طولانی مدت نیروهای آمریکایی در منطقه پیش بینی نمی شود زیرا به معنای جنگ فرسایشی ادامه دار خواهد بود.
این ترور به معنای سرخوردگی سیاسی آمریکایی ها از عدم توانایی شان برای پایان دادن به هر نبرد واقعی در منطقه به نفع طرح آمریکا-اسرائیل است.
با وجود محدود بودن پاسخ ایران یعنی هدف قرار دادن دو پایگاه آمریکایی اما پرونده ترور بسته نشده است.
پیش بینی می شود سیاست توزان وحشت در خاورمیانه میان آمریکا و متحدانش از یک سو و ایران و محور مقاومت ادامه یابد.
تناقض در موضع گیری آمریکایی نشانه نگرانی مقامات آمریکایی از روی آوردن ترامپ به اقداماتی است که آمریکا توان آن را ندارد.


منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهری بهرامی

(Visited 80 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید