تاریخ: ۱۳:۴۲ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
تحریم های آمریکا مانعی بزرگ بر سر راه تلاش های سازمان ملل

روبرتو فابری

ایل جورناله (ایتالیا)

چماق و هویج از سوی آمریکا: روی خوش نشان دادن به گفتگو با ایران و نیز تهدید به اقدامات تلافی جویانۀ سنگین. تهران از سازمان ملل می خواهد موضع مستقلی اتخاذ کند.
درگیری میان آمریکا و ایران دستکم حالا از عرصۀ نظامی به عرصۀ واژه ها انتقال یافته است. آرامش عمومی حاکم به سبب دور شدن شبح جنگ، قابل درک است لیکن این امر بدان معنا نیست که تنش میان این دو کشور کاهش یافته باشد. فقط شیوۀ تقابل تغییر یافته است.
از یک سو ایران پیشنهاد گفتگو از سوی آمریکا را رد می کند و اعلام می کند که قصد ندارد با آمریکا وارد جنگ شود.

لیکن از سوی دیگر وظیفۀ ارسال یک هشدار تهدیدآمیز را به سران سپاه پاسداران محول می کند: ایران با هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در خاک عراق قدرت نظامی خود را به نمایش گذارد و همچنان به شلیک موشک هایش به اهداف آمریکا در خاورمیانه ادامه خواهد داد.
به طور همزمان تهران یک جبهۀ دیپلماتیک باز کرده است که هدفش جدا کردن اروپا از آمریکاست. ایران مسئولیت افزایش تنش را به گردن آمریکا (با ترور سردار سلیمانی) می اندازد.
از سویی آمریکایی ها سعی دارند اروپا را به سمت خود بکشانند.

اداره کل رسانه های خارجی   

مترجم: مریم شرکا

(Visited 52 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید