تاریخ: ۱۶:۴۵ :: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
تهران می خواهد با کمک توکیو تحریم ها را دور بزند

سکاسیروف ولادیمیر

نزاویسمایا گازتا (روسیه)

احتمال دارد، در ماه دسامبر، [آقای] حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به توکیو سفر کند. هدف اصلی از این سفر پایان دادن به انزوای ایجاد شده از سوی امریکا است. ژاپن که به خاطر تحریم های امریکا، ناگزیر به قطع واردات نفت از ایران شده، خواهان برقراری مجدد ارتباطات است. این کشور آمادگی دارد تا نقش میانجی را در برقراری ارتباط میان ایران و امریکا ایفا کند.
گفتنی است که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، برنامه سفر [آقای] روحانی را اعلام کرد. به گفته او، قرار است در روز۱۹ دسامبر، [آقای] حسن روحانی به مالزی سفر کند و بعد آن، احتمال دارد که به ژاپن نیز سفری داشته باشد. ژاپن – یار اقتصادی و ارسال کننده تکنولوژی به ایران است و برای ژاپن نیز ایران یکی از منابع اصلی خرید نفت بشمار می رود.
نیت ایران کاملا، روشن است. والری کیستانوف، مدیر مرکز مطالعات ژاپن در انستیتوی خاور دور آکادمی علوم روسیه، معتقد است: «ژاپن تلاش می کند، نقش پل ارتباطی را میان آسیا و غرب ایفا کند. زمانی ژاپن از ایران نفت می خرید. اعمال تحریم های امریکا علیه ایران، ضربه جدی به ژاپن وارد کرده است. این کشور به دنبال کاهش تنش ها میان ایران و امریکا است. توکیو از نیتش برای افزایش نقشش در خاور میانه امتناع نکرده است. در حال حاضر، حتی مساله پیرامون ارسال کشتی های نظامی اش به این منطقه بحث و بررسی می شود. ایران نیز می خواهد از این انزوا رهایی یابد».
گفتنی است که واشنگتن با سفر [آقای] حسن روحانی به ژاپن موافقت کرده است. در این زمینه، نینا محمدوا، مدیر بخش ایران در انستیتوی خاور شناسی در آکادمی علوم روسیه، معتقد است: «ایران می خواهد به توافق برسد تا ژاپن به نحوی، نفتش را خریداری کند. ذخایر ارزی ایران کاهش یافته است. اوضاع این کشور بسیار پیچیده و دشوار شده است. ایران حتی حاضر است، نفتش را به نرخ ارزان تری به فروش برساند. سفرهای آینده [آقای] روحانی نشانگر این خواهد بود که در سیاست تهران چرخش هایی به سوی آسیای شرقی ایجاد شده است».


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: شادی اصغری

(Visited 95 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید