تاریخ: ۱۲:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
هدف های جدید تنش زایی آمریکا علیه ایران

العمرانی د. محمدمصطفی

رای الیوم (انگلستان)

اسراییل وکشورهای عربی همپیمان آمریکا معتقدند که شرایط کنونی ایران بهترین فرصت برای حمله نظامی به این کشور است که با تنش های داخلی ومنطقه ای دست وپنجه نرم می کند.
شرایط کنونی ایران بمعنای ضعف نظامی این کشور نیست وشکی نیست که هرگونه حمله به این کشور، به تقویت جبهه داخلی آن خواهد انجامید وآمریکا با حمله نظامی به ایران، بزرگترین خدمت ممکن را به تهران خواهد کرد.
جنگ نظامی علیه ایران، موضع همپیمانان ایران در عراق ولبنان را نیز تقویت خواهد کرد وحمله به منافع آمریکا در این کشورها، باردیگر به یک اولویت درخواهد آمد.
آمریکا تلاش دارد با استفاده از شرایط داخلی ایران، ضعف وتشویشی که رهبران این کشور با آن مواجهند، شرایط فوق العاده در کشورهای همپیمان آن یعنی عراق ولبنان، فشارهای جدید سیاسی ونظامی را علیه تهران اعمال کند.
هدف از تمامی این فشارها، کشاندن تهران به پای میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق جدید هسته ای وامتیاز گرفتن در پرونده های منطقه ای از جمله عراق، لبنان، سوریه ویمن است.
آمریکا امیدوار است با اعمال فشار علیه ایران در سوریه وکم رنگ کردن حضور تهران در آن، جای خود را در سوریه باز کند وبا نقش آفرینی در سرنوشت این کشور از ثروت ها ومنابعش بهره ببرد.
هرگونه حمله به ایران یک ماجراجویی حساب نشده ای برای واشنگتن خواهد بود از آن رو که تهران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد واز این جنگ نهایت استفاده را برای شکست تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا استفاده خواهد کرد.
در چنین جنگی هرچند که ایران آسیب خواهد داد اما خسارت های واشنگتن ودیگر همپیمانانش، به مراتب بیشتر خواهد بود.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

فیروز سبکروح

(Visited 102 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید