تاریخ: ۱۲:۲۰ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
جمهوری دیگر پاسخگو نیست

ویگل میکائلا

فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ (آلمان)

  در همه جای فرانسه، زندگی عمومی متوقف شده و فعلا پایانی برای آن متصور نیست. الیزابت بورن، وزیر امور حمل و نقل و محیط زیست اعلام کرد که شرکت حمل و نقل عمومی پاریس و راه آهن دولتی این جمعه نیز به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
نگرانی در مورد تغییر قوانین بازنشستگی، مردم فرانسه را به خیابانها کشانده است. “بخش خدمات عمومی” که برخلاف آلمان حق اعتصاب دارد، به برنامه دولت برای تغییر حقوق بازنشستگی اعتراض می کند. این نکته که از یک سو، پروژه اصلاحات یکی از وعده های انتخاباتی امانوئل ماکرون بوده و از سوی دیگر، لایحه اصلاحات قانون بازنشستگی هنوز تهیه و ارائه نشده، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.
یک سال پس از آغاز اعتراضات “جلیقه زردها”، این کشور همچنان آرامش خود را باز نیافته است. از زمان به قدرت رسیدن ماکرون، اتحادیه های اصناف همواره در مسیر دستیابی به خواسته های خود با شکست مواجه شده اند. اکنون، مردم قصد دارند خاطره اعتصاب بزرگ اواخر پاییز ۲۰۱۵ را زنده کرده و با مقاصد مشکوک و نامعلوم دولت بجنگند.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: عطیه خرم

(Visited 27 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید