تاریخ: ۱۶:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
چه می شود اگر آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند؟آیا ایران شکست خواهد خورد یا اسرائیل و ۳۶ پایگاه آمریکا در منطقه دود شده و به هوا می رود؟

زین العابدین عثمان

رای الیوم (انگلستان)

در جریان نبرد تهدید های متقابل و موضع گیری نیروهای نظامی و راهبردی که همچنان میان ایران و محور مقاومت از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر جریان دارد، احتمال وقوع جنگ میان این دو اردوگاه وجود دارد.
آنچه اهمیت دارد این است که محور ایران و مشخصا این کشور که امروز قدرت نخست منطقه از نظر سطح توانمندی ها و امکانات تسلیحاتی و دفاعی است، برای هرگونه سناریوی نظامی از جمله جنگ با آمریکا و اسرائیل آمادگی دارد زیرا جایگاه راهبردی مهمی دارد. به این ترتیب که بر مهم ترین تنگه جهان یعنی هرمز سیطره داشته و تسلیحات راهبردی و توانمندی های پیشرفته موشکی در اختیار دارد.
در صورت تجاوز به ایران از طرق حمله پیش دستانه از سوی اردوگاه آمریکا و اسرائیل، ایران آمادگی کامل پرتاب حدود ۴ هزار موشک بالستیک را به صورت روزانه به عنوان پاسخ دارد. این گفته مشهور که ایران می تواند اسرائیل را ظرف چند ساعت از میان ببرد، دیگر در راستای جنگ روانی نیست بلکه به واقعیتی قطعی تبدیل شده است.
برخی ناظران باور دارند اسرائیل می تواند با ایران مقابله کند و قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهد زیرا تسلیحات هسته ای و ناوگان راهبردی و نیروی هوایی پیشرفته و سامانه ضد موشکی تاد در اختیار دارد، اما واقعیت این است که این تسلیحات برتری مطلوبی در مقابله با ایران و پرتاب ۴ هزار موشک به صورت روزانه را ندارد.
عدم مقابله با ایران از سوی آمریکا و اسرائیل تاکنون ناشی از ضعف راهبردی و تکنولوژیک این دو کشور بوده است چرا که ژنرال های بلندپایه آن ها می دانند وقوع چنین جنگی خاورمیانه را شعله ور می کند و اسرائیل و ۳۶ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را نابود خواهد کرد.

منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مهری بهرامی

(Visited 4,700 times, 5 visits today)

پاسخی بگذارید