تاریخ: ۱۳:۳۶ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
جنبش مردمی در لبنان:استقبال گسترده و اهداف محدود

احمد بعلبکی

الاخبار (لبنان)

جنبش مردمی در لبنان که گفتمان انقلابی متفاوتی اتخاذ کرده به دو گروه با اهداف مختلف تقسیم می شود: نخست گروهی که خواستار اصلاحات ریشه ای در مدیریت منابع اقتصادی و نتایج ناشی از مدیریت غلط آن یعنی بیکاری و بدهی های دولتی است و گروه دوم خواستار تغییرات حداکثری در گروه و طبقه حاکم است.
در اینجا باید یادآوری کرد گسترش دامنه جنبش مردمی به علل زیر رخ داد:نخست ناتوانی رهبران فرقه ای کشور از تشکیل دولت وحدت ملی. به این ترتیب که آن ها نتوانستند نظام  تاسیس شده توسط هانری گورو را که نظامی مستعمراتی و فرقه ای بود به نظامی لیبرال تبدیل کنند که رقابت مبنای دستیابی به مناصب پارلمانی و دولتی است. دومین مسئله ای که در انفجار و گسترش دامنه قیام مردمی مشارکت داشت انتخاب عاقلانه و حکیمانه فرماندهی ارتش درخصوص عدم تعرض به گروه های مردمی سرخورده بود. فرماندهی ارتش با تصمیمات حکیمانه خود خطرات اقدامات خودجوش در تظاهرات مردمی ا زجمله بستن راه ها را دور کرد و وحدت ارتش را حفظ کرده و خطر دو دستگی ها را از این نهاد دور کرد. سوم:باید درباره نقش رسانه های تصویری در گسترش دامنه جنبش و نقش آن در انتشار به اصطلاح واگیر انقلاب در کنار نقش شبکه های اجتماعی تامل کرد به گونه ای که به ایجاد جنبش های خودجوش و سازمان یافته ای کمک کرد که گروه های سنی مختلف را به خود جذب و هویت ملی بزرگتری از هویت های فرقه ای را تثبیت می کند.


منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهری بهرامی

(Visited 30 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید