گروه: سیاسی
تاریخ: ۱۳:۱۸ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
اتحاد میان مسکو و پکن اکنون دیگر قطعی است

ایل جورناله (ایتالیا)

پروژۀ Power of Siberia، یعنی خط لولۀ گازی که قرار است گاز را از سیبری به چین منتقل کند به پایان رسیده است. این پروژه ثروت فراوانی برای روسیه به همراه خواهد آورد به گونه ای که قادر خواهد بود مشتریان و وابستگی اش را به تقاضای اروپا تغییر دهد اگرچه قارۀ کهن همچنان مشتری اصلی آن باقی خواهد ماند.
روس ها امیدوارند که بتوانند دستکم ده درصد تقاضای چین را برآورده سازند. با توجه به اینکه پکن یک سیاست مبتنی بر تغییرتأمین کنندگان را در پیش گرفته است.
همچنین به این علت که به میزان فراوانی روی نفت ترکمنستان که چین در استخراج و بازاریابی آن نقش مهمی داشته است، حساب باز کرده است.
صحبت از یک توافق سطحی تجاری که به نفع هر دو طرف است، نیست بلکه پای تحکیم رابطۀ میان این دو ابرقدرت است که بیش از پیش نزدیک تر شده است.
تا سال ها، همسویی عقیدتی میان این دو کشور منجر به ایجاد یک اتحاد ساختاری نشده بود. این امر تا سال ۱۹۸۹ ادامه یافت یعنی سالی که در آن سرکوب خونین میدان تینانمن رخ داد. حادثه ای که باعث گردید پکن درجهان منزوی گردد و نیز سقوط دیوار برلین که به طور قطع همزمان بودن آنها اتفاقی نبود.
اینجاست که فرضیۀ ترامپ مبنی بر برهم زدن این معادله مطرح می گردد. پروژه ای که البته ترامپ موفق نشد آن را به ثمر برساند. ایدۀ ترامپ مبنی بر استفاده از مسکو علیه پکن به گذشته ای مربوط می گردد که دیگر قابل بازگشت نیست. باید گفت که برتری جهانی آمریکا بیش از پیش دچار فرسایش شده است.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مریم شرکا

(Visited 38 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید