تاریخ: ۱۴:۳۲ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
سبقت دیپلماتیک چین از آمریکا

بوریا الیزابتا

پانوراما (ایتالیا)

چین فقط اولین اقتصاد جهان به لحاظ برابری قدرت خرید به شمار نمی آید. فقط در آستانۀ تبدیل شدن به کشوری دارای بیشترین تعداد گردشگر نیست. جمهوری خلق چین هم اکنون از نظر تعداد نمایندگی های دیپلماتیک در جایگاه نخست در جهان قرار گرفته است.
یک اتاق فکر استرالیایی به نام گلوبال دیپلماسی ایندکس وابسته به موسسۀ Lowy فاش می سازد که چین در سال ۲۰۱۹ به لحاظ شبکۀ دیپلماتیک از واشنگتن به عنوان ابرقدرت سبقت گرفته است. در واقع از مجموع ۷۳۱۶ نمایندگی دیپلماتیک در جهان تعداد ۲۷۶ نمایندگی، چینی و ۲۷۳ نمایندگی نیز آمریکایی هستند. منظور از نمایندگی فقط سفارتخانه ها نیست بلکه به کمیسیون های عالی، کنسولگری ها و غیره نیز اطلاق می شود.
البته یک نکته در نظر گرفته نشده است: رده بندی استرالیا شاخص مهمی برای قدرت اقتصادی چین است. به گفتۀ فارین افرز چین از نظر تعداد کنسولگری ها قابل برابری نیست یعنی ۹۶ مورد در برابر ۸۸ مورد آمریکا. ولی باید گفت که سفارتخانه ها قدرت سیاسی و کنسولگری ها قدرت اقتصادی را منعکس می سازند. بنابراین تلاش چین برای افزودن تعداد کنسولگری ها بر تمرکز این کشور بر توسعۀ منافع خود با دیپلماسی اقتصادی در مقایسه با دیپلماسی سنتی دلالت دارد. البته در حوزۀ سفارتخانه ها نیز یک مورد از آمریکا جلوتر است.
چین در دهه های اخیر دو مرحلۀ مهم از راهبرد سیاسی اش را محقق ساخته است. نخست مرحلۀ حاکمیت یعنی ثبات داخلی نظام و محافظت در برابر نفوذ بیگانه و دوم به مرحلۀ توسعۀ اقتصادی دست یافته است و به قوۀ محرکۀ جهانی سازی جهان تبدیل شده است. مرحلۀ کنونی نیز که مرحلۀ سوم به شمار می آید چشم اندازی به خارج از نفوذ سیاسی و تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را مورد پیش بینی قرار می دهد.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکاء

(Visited 35 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید