تاریخ: ۱۴:۰۶ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
چنانچه عراق تجزیه شود

برجی نبیه

الدیار (لبنان)

ماهیت تحولات جاری درعراق و لبنان، یکی است. اما تفاوت اصلی در نهاد نظامی یعنی ارتش این دو کشور است. در عراق نهاد نظامی در طول تاریخ قائم بر خون ریزی بوده است.
شیعیان در عراق اهل انقلاب کردن هستند اما رهبران سیاسی و دینی این کشور در وضعیت ضعیفی قرار دارند زیرا که در دام جذابیت قدرت و پول افتادند.
در منطقه دست هایی وجود دارد که برای تجزیه عراق تلاش می کند تا به زمان پیش از اتحاد و یکپارچگی این کشور توسط چرچیل بازگردد. دولت سنی،دولت شیعه و دولت کردها به عنوان مدخلی برای تجزیه کشورهای عربی دیگر هستند.
چنانچه برخی رویای کانتون های کاغذی را از سرگیرند، عراق تجزیه خواهد شد در حالی که لبنان تجزیه نمی شود.

منبع:اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهری بهرامی

(Visited 99 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید