تاریخ: ۱۲:۱۰ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
برنامه ضد منافقین STOP درشبکه Klan TV آلبانی

شبکه تلویزیون خصوصی Klan آلبانی از جمله شبکه های مهم این کشور در تاریخ ۵ نوامبر برنامه ای را به درخواست دو تن از اعضای جدا شده گروهک منافقین که در آلبانی مأوی گزیده اند، برگزار نمود. برنامه STOP این شبکه که اختصاص به افشاگری در مورد مسایل مختلف روز آلبانی دارد. در بخش دوم این برنامه ضمن انتقاد صریح از حالت بسته بودن اردوگاه منافقین در آلبانی ،به برخورد نامناسب و خشن با خبرنگارانی که خواهان ورود به این اردوگاه هستند اشاره کرده و رهبری این گروهک را متهم به استبداد و دیکتاتوری کرد.

عنوان این برنامه نیز بسیار گویا است : “گواهی مجاهدین : “مغز شویی جوان های آلبانیایی توسط سازمان مجاهدین”. در ابتدای این برنامه دو تن از اعضای جدا شده گروهک به نام های فرید شاه کرمی و رحمان محمدیان مطالبه ای که داشتند را بیان نموده و به شکایت از رفتاری که در درون سازمان با آنها صورت گرفته است پرداختند.

 فرید شاه کرمی توضیح داد که وی در سال ۲۰۰۹ و تنها در شانزده سالگی همراه با برخی از بستگان خویش به عضویت گروهک در آمده و به اردوگاه اشرف در عراق رفته است و در آنجا یک بخش و یا نهادی ویژه برای شستشوی مغزی وجود داشته است که آنها با تعدادی جوان دیگر تحت مراقبت بوده است. او می گوید که در سال ۲۰۱۶ به آلبانی منتقل شده است و خواهر، مادر و برادر وی در اردوگاه منافقین در مانز، اطراف تیرانا هستند، ولی او امکان دیدار با آنها را ندارد. درخواست و مطالبه او نیز دیدار با بستگانش بود و تأکید می کرد از یک خانواده مخالف رژیم ایران می آید و اکنون یک سال و نیم است که حتی صدای بستگانش را نیز نشنیده است. او می گفت که در اینجا در اروپا هستیم و باید به عنوان یک انسان از آزادی های معمولی برخوردار باشد و برای رسیدن به هدف از برنامه کمک می خواست.

 نفر دوم که او نیز جدا شده از گروهک می باشد رحمان محمدیان نام داشته و می گوید که ۲۸ سال عضویت در گروهک داشته و سال ۲۰۱۵ به آلبانی منتقل شده است و یازده روز پس از آن فرار نموده است و سه سال است از سازمان جدا شده است. او توضیح می دهد که هرچند ابتدا به پروپاگاندای آنها برای ایده آلهای آزادی و حکومت لیبرال اعتقاد داشته است، ولی زود در یافته است که این دروغی بیش نیست و در درون سازمان ضد این حکمفرما است. او می گوید که سازمان مانند یک مافیا عمل می کند و حتی در آلبانی به دنبال جذب جوانها هستند و در یک مورد شاهد آن بوده است که چگونه شهروندان آلبانی با داشتن پرچم گروهک به نفع آنهادر میدان مرکزی شهر تیرانا شعار می داده اند و اعضای سازمان نیز از آنها فیلم برداری می نمودند تا برای اهداف تبلیغاتی از آن استفاده نمایند.

او در این زمینه اعلام نمود که هر یک از اعضای سازمان ۳۰ هزار دلار را به همراه خود به آلبانی آورده است و برخی از اعضای ارشد و مورد اعتماد تا ۲۰۰ هزار دلار با خود از عراق آورده اند که در واقع پولهای کثیفی هستند که صدام به آنها داده است و اکنون برای شستشوی مغزی جوانان آلبانی از آنها استفاده می شود. به نظر وی سازمان با دادن پول به جوانان آلبانیایی برای تقویت موقعیت خود در آلبانی به دنبال جذب آنها است و اگر خانواده های آلبانیایی دیر بجنبند بیرون آوردن جوانان شان از سازمان بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا سازمان مثل یک مافیا عمل می کند. او از سوء استفاده ای که از جوانان آلبانیایی در مراسم های درونی سازمان صورت می گیرد نیز پرده برداشت و می گوید سازمان مانع از پناهجوی صد در صد رسمی شدن آنها می شود و برای این هدف بر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آلبانی برای ایرانیانی که از عراق به آلبانی منتقل شدند، فشار وارد می کند و به آن رشوه می پردازد. او می گوید با بسته شدن رامسا آنها از جایی کمک مالی دریافت نمی کنند و خواستار داشتن حق اشتغال در آلبانی برای امرار معاش شان می باشد.

 همچنین دو مجری این برنامه ضمن پخش اظهارات یکی از اتباع انگلستان به نام بارونس نیکلسون در مورد سازمان مجاهدین خلق و ساپورت مالی آن توسط صدام حسین مدعی شدند که در تیرانا اعضای گروهک به چند آپارتمان می روند و در آنجا پولهایی که با مهر عربی ممهور است را دریافت می کنند.  در این ویدئو که با زیر نویس آلبانیایی پخش شد گروهک به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی که مورد اعتماد ویژه صدام حسین بود و برای بایگانی سلاح های بیولوژیک و شیمیایی از آنها استفاده می کرد، معرفی شده است. در این ویدئو فیلمی از آرشیو عراق در دوره صدام حسین نیز پخش می شد که نشان می دهد اعضای ارشد گروهک منافقین از صدام پولهای زیادی را دریافت می کنند.

 در چند جای برنامه آقای ساییمیر کودرا، مجری اصلی برنامه STOP به صراحت از رفتار منافقین با خبرنگارانی که خواهان وارد شدن به اردوگاه هستند انتقاد شده و مجری دیگر آقای کودرا می گوید که آنها با آنکه ادعا می کنند از دیکتاتوری فرار نموده اند، ولی در واقع در درون سازمان دیکتاتوری بسیار شدید تری قرار دارند. حتی این مجری اردوگاه را به ماتهائوزن، یکی از اردوگاه های نازی ها در اتریش مقایسه نموده و می گوید : البته دولت نیز نظر خاص خود را در این زمینه دارد، ولی رویکرد آنها در مانز و تزریق ایدئولوژی شان به جوانان به هیچ وجه پلورالیستی و دموکراتیک نیست و رویکرد آنها در اردوگاه نیز شدیداً استبدادی است.

(Visited 125 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید