تاریخ: ۱۱:۴۴ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
آیا سیاست خارجی ترامپ پس از دوران ریاست جمهوری او ادامه می یابد

جایشانکار درووا

هندوستان تایمز (هند)

در حالی که ۱ سال تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، این پرسش برای همه کشورهای جهان مطرح است که آیا سیاست خارجی ترامپ پس از سپری دشن دوران ریاست جمهوری او ادامه می یابد یا خیر.
ارزیابی سیاست خارجی ترامپ بسیار دشوار است. رویکرد او در اعلان عمومی تصمیمات و نظرات خود در این حوزه آثاری منفی داشته است. سیاست های ترامپ مخالفان زیادی در میان کشورهای اروپایی متحد آمریکا و حتی کشورهای رقیبی مانند چین و نیز افراد سرشناس دستگاه سیاست خارجی خود آمریکا دارد.
دکترین ترامپ دست کم سه ویژگی مهم دارد. نخست بدبینی وی به چندجانبه گرایی و در نتیجه تأکید بر مسؤولیت مشترک و این باور که کشورهای دیگر باید برای تأمین کالاهای عمومی جهان بیشتر کار کنند.
دومین ویژگی تشدید روابط خصمانه با چین و ایران و نافرجام بودن تلاش ها برای تعامل با دو رقیب دیگر، یعنی روسیه و کره شمالی.  ترامپ در این رقابت های شدت یافته، رویکردی متناقض در توسل به زور در پیش گرفت.
سومین ویژگی دکترین او تغییر شرایط تعامل اقتصادی با دیگر کشورهای جهان از جمله در جنگ اقتصادی با چین و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی بود. برخی از این تغییرات، تأثیراتی جدی در تعامل آمریکا با جهان داشت. شاید دوران یکجانبه گرایی در سیاست بین المللی به پایان رسیده است.
رویکرد رقابتی تر و خصمانه تر به چین به نوعی مورد حمایت هر دو حزب آمریکا است. دشمنی با روسیه نیز در سیاست آمریکا تنیده شده است. بعید به نظر می رسد انتخاب زمامداری جمهور جمهوری خواه دیگری در آینده نزدیک تغییری اساسی در سیاست های ترامپ ایجاد کند. اما انتخاب رئیس جمهوری دمکرات احتمالا به تغییراتی اساسی در سیاست آمریکا در مسائل آب و هوا، مهاجرت و ایران منجر شود.
ترامپ، سیاست آمریکا را در زمینه هایی همچون تجارت و امنیت و آسیا، مهاجرت، تغییرات آب و هوا و غرب آسیا بسیار تغییر داده است. تحول در این زمینه برای همه جهان مهم خواهد بود.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مهتاب نورمحمدی

(Visited 70 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید