تاریخ: ۱۱:۲۱ :: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
چرا کلید آینده لبنان ممکن است در گشته آن نهفته باشد

دانیا کلیت خطیب

عرب نیوز (لبنان)

درحالی که اعتراضات در لبنان علیه گروه سیاسی فاسد حاکم در حال افزایش است، من به یاد فواد شهاب می افتم که از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ رئیس جمهور این کشور بود و به ایجاد ثبات و تاسیس نهاد های مدنی در آن کشور پرداخت . او اگر اکنون حضور داشت ، خوشحال می شد که مردم رهبران فرقه ای را به عنوان سیاستمداران فاسد عقب می رانند.
شهاب در مقام فرمانده ارتش لبنان در سال ۱۹۴۵ دوبار با درخواست برای مداخله ارتش علیه خیزش مردمی علیه رئیس جمهور بشارالخوری مخالفت کرد.
نکته مهم درمورد شهاب این است که او فرمانده ارتش بود ولی با انجام کودتای نظامی در زمانی در کشورهای دیگر مانند عراق و مصر مرسوم بود، مخالفت کردو همه تلاش خود را برای حفظ مردم سالاری، قانون اساسی و حکومت قانون صرف کرد.
استعفای سعد حریری در هفته گذشته به اعتراضات خاتمه نداد. مساله چیزی فراتر از تغییر دولت و در مورد تغییرات واقعی است – تغییر در نظامی که بر اساس فساد، فرقه گرایی و ارباب سالاری بنا شده است
حریری گفته است در صورتی به دولت باز می گردد که بتواند دولتی از فن سالاران را تشکیل دهد، ولی این نوع دولت در شرایطی که خود گروگان برگزیدگان فاسد است ، نمی تواند تغییرات و اصلاحات لازم را انجام دهد.
جنبش اعتراضی مردم لبنان نتیجه به هم پیوستن گروه ها و اقشار مختف از مناطق مختلف است که خواستار تغییرات اقتصادی و اجتماعی هستند. این گروه های کوچک نیازمند بلوغ هستند و بهتراست فرایند بلوع دستورکار محلی و ملی خود را طی کنند ولی این فرایند باوجود جناح فاسد حاکم ممکن نیست.
لبنان نه تنها به فردی نیازدارد که کشوررا از یک دوره انتقالی دشوار عبور دهد ، بلکه به احیای روحیه شهابیسم نیاز دارد.شهاب درانتهای دوره صدارت خود دیدگاهی بسیاربدبینانه به لبنان داشت و معتقد بود لبنان آماده غلبه برفرقه گرایی نیست. او پیش بینی می کرد که مردم لبنان با یکدیگر درگیر خواهند شد. اومی دانست که لبنان سرزمینی مستعد مداخلات خارجی است
نیکولاس ناصف ، نویسنده زندگی نامه شهاب ، می نویسد این رئیس جمهور همه مدارک و نوشته های خود را سوزاند زیرا نمی خواست از خود چیزی باقی بگذارد که حکومتش را توجیه کند . او ترجیح می داد این وظیفه را برعهده تاریخ بگذارد.
میشل عون در انتهای نیمه ا ول ریاست جمهوری خود هفته گذشته وعده داد لبنان را به کشوری دارای حاکمیت مدنی تبدیل می کند ولی چگونه فردی که خود دستورکار فرقه ای دارد و از حقوق مسیحیان در برابر دیگر گروه ها سخن می گوید ،می تواند به سوی دولتی مدنی گام بردارد؟
لبنان نیازمند رهبری ملی مبتنی برقانون اساسی و مایل به انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. امرزه مردم لبنان به اندازه کافی بالغ شده اند که روح شهاب و شهابی نوین را درک کنند.
نویسنده کارشناس روبط اعراب و امریکا و دارای مدرک دکترا علوم سیاسی وروبط بین الملل در دانشگاه امریکایی بیروت است.

منبع : اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مفید علیزاده

(Visited 48 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید