تاریخ: ۱۲:۱۵ :: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

[بلال تارابی

لیبراسیون (فرانسه)

شاید تظاهرات اکتیر به فرقه گرایی به عنوان نوع حکومت رسمی پایان دهد. استقلال و جنگ داخلی به این نظام باقی مانده از دوران استعماری پایان نداده بود.

این پایان الیگارشی است، از نظامی که به زمان پیدایش این کشور برمی گردد. در سال ۱۹۴۳ این کشور مستقل شد. رهبرانش نظام دولتی متناسب با قبایل خود ایجاد کردند.: رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان شیعه باشد.
جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) به این نظام پایان نداد. برعکس توافق های صلح آن را تقویت کرد. روسای سنتی منتخب به اربابان جنگ تبدیل شدند و فرصت طلبان به اربابان جنگ تبدیل شده و بر سر قدرت باقی ماندند.
هر ساله بین ۲۰ تا ۵۰ هزار جوان کشور را ترک می کنند. از کشوری که در طول ۲۴ ساعت برق، آب و حمل و نقل عمومی و دولت قانون ندارد. مدرسه و بیمارستان خصوصی است و در بین مافیای فرقه ای، حزب الله مسلح به دولت در دولت تبدیل شده است.
یک زن در بین تظاهرگنندگان فریاد می زند: «جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰ پایان نیافت، بلکه در هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ پایان یافت.» این تولد یک ملت است.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 30 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید