تاریخ: ۱۰:۴۴ :: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
چین از بانک جهانی برای سرکوب قوم اویغور در شین شیانگ استفاده می کند

فدریکو جولیانی

ایل جورناله (ایتالیا)

بانک جهانی بدون اینکه خود بخواهد از نظر مالی به سرکوب قوم اویغور در شین شیانگ کمک کرده است. این سازمان بین المللی دست به یک سرمایه گذاری ٥٠ میلیون دلاری در پروژه ای برای بهبود آموزش و پرورش تحصیلی کودکان محلی نمود. مسأله اینجاست که مبلغ اختصاص یافته برای طرح «آموزش و پرورش فنی و حرفه ای شین شیانگ » صرف اهداف دیگر گردید. به گزارش فارین پالیسی دستکم سی هزار دلار از سوی مدارس منطقۀ غربی چین برای افزایش نظارت داخلی و خارجی همین نهادها صرف گردید. اسناد و مدارک نشان می دهند که این مبلغ برای خرید ابزارهای امنیتی از جمله سیم خاردار، گاز اشک آور و غیره هزینه شده است.
کمیسیون اجرایی کنگره در امور چین که یک موسسۀ دولتی آمریکاست که مسألۀ حقوق بشر در چین را مورد رصد قرار می دهد، متوجه این امر گردید. جامعۀ بین الملل معتقد است که چین از بهانۀ تروریسم بهره جست تا اقلیت قومی چینی ترک زبان اویغور را که همواره به سختی با آن کنار آمده، سرکوب نماید.
در هر حال بانک جهانی اظهار داشت که برنامه طوری ترتیب داده شده بود که نتواند برای کمک به خشونت های ضدبشری مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مدارسی که از این کمک ها برای خرید ابزارهای سرکوبگرانه بهره جست Yarkand نام دارد که ٣٠ هزار دلار صرف خرید باتوم های ضدشورش، لباس های استتاری، کلاه ایمنی، فلزیاب، سیم خاردار و دیگر ابزار مشابه نمود.
این سوال برای بانک جهانی مطرح می گردد که آیا نهادهایی که کمک های مالی دریافت داشته اند مدارس قانونی هستند؟

مترجم: مریم شرکاء

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 97 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید