آندری باکلانوف: در حقیقت، عربستان سعودی و ایران دشمن یکدیگر نیستند

سعید غفوراف

پراودارو (روسیه)


نظرات آندری باکلانوف، خاور شناس و معاون رئیس انجمن دیپلمات های روسیه، در خصوص وضعیت حاکم و چشم انداز توسعه رویدادها در خاور میانه، درگیری های میان ایران و عربستان سعودی و نحوه برقراری امنیت در منطقه.
در مجموع، همواره، میان سنی ها و شیعیان و در وهله نخست، میان عربستان سعودی و ایران اختلاف نظرات تاریخی وجود داشته است. اما، می توان گفت که فقط ٢٠ درصد این اختلافات واقعی و ٨٠ درصد غیر واقعی هستند. اختلافات اصلی بر سر فروش نفت است. روسیه مخالف بروز اختلافات میان این دو کشور است. در حال حاضر، اعمال تحریم های نفتی علیه ایران به نفع عربستان سعودی تمام می شود. حل و فصل اختلافات میان ایران و عربستان سعودی ممکن است. در دوره زمانی مشخصی، قرابت هایی میان عربستان سعودی و ایران ایجاد شده بود و حتی، از تدوین طرح همکاری ها در عرصه امنیتی سخن در میان بود.
اما، غرب مجددا، موفق شد، به اختلافات میان دو کشور دامن بزند. در حال حاضر، افراد با تجربه و عاقلی در عربستان سعودی حکومت می کنند. ایران نیز می خواهد به نحوی، از اعمال تحریم ها رهایی یابد. در این زمینه، روسیه می خواهد از راه دیپلماسی عناصر مصنوعی حذف شوند و میان ایران و  عربستان سعودی صلح برقرار شود. در حال حاضر، موضوع اصلی، برقراری امنیت در کل منطقه خلیج فارس است و در این زمینه، ایران و عربستان سعودی باید با یکدیگر همکاری کنند.
در آینده نزدیک، شرایط بسیار خوبی فراهم خواهد شد، زیرا برگزاری مراسم حج نزدیک است. سعودی ها قصد دارند، به خوبی، از ایرانی ها مهمان داری کنند. بسیاری از بازیکنان خارجی می خواهند جنجالی بر پا شود، اما به این هدف خود نخواهند رسید. در حال حاضر، ارتباطاتی میان دولت ایران و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار شده است. حتی، گفته می شود که قرار است، رهبران برخی از کشورهای عربی با ایران دیدار کنند. این به معنای آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس می خواهند به بی اعتمادی ها پایان دهند و مشکلات را حل و فصل کنند. در این زمینه، می توان گفت که این تلاش ها نتایج مثبتی را به همراه خواهند داشت.

مترجم: شادی اصغری

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 298 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید