بمباران پایگاه های ایران در عراق، واشنگتن را در تنگنا قرار داد

حسین عبدالحسین

الرای (کویت)


آمریکا با مشکل جدیدی روبرو شده که اوضاع پیچیده در خاورمیانه را پیچیده تر کرد. به این ترتیب که جنگنده های اسرائیلی علیه هدف هایی متعلق به ایران در داخل عراق حملاتی انجام دادند. این مسئله واشنگتن را در جایگاه دشواری در برابر دو متحد خود یعنی اسرائیل  و عراق قرار داد. مشکل بزرگی که واشنگتن از آن رنج می برد این است که عراق یکی از اندک کشورهایی است که آمریکا از طریق توافقنامه ای دفاعی میان ارتش دو کشور، در برابرش تعهداتی دارد. این یعنی آمریکا باید برای مقابله با هرگونه نقض حریم هوایی این کشور اقدام کند اما در اینجا این نقض از سوی اسرائیل یعنی برجسته ترین متحد آمریکا در جهان صورت گرفته است. کارشناسان می گویند دولت آمریکا تلاش دارد بغداد را قانع کند زمام سیطره کامل بر کشور را در دست گیرد و شبه نظامیان را خلع سلاح کند، به ویژه شبه نظامیان طرفدار ایران یا این که حداقل آن ها را در نیروهای تحت امر خود ادغام کند. در این راستا ماه گذشته به عنوان موعد نهایی ادغام این شبه نظامیان در نیروهای نظامی از سوی نخست وزیر این کشور اعلام شد، اما با گذشت شش هفته از صدور این دستور اوضاع میدانی تغییر نکرده و به نظر می رسد صبر اسرائیل به اتمام رسید، از این رو دست به چنین حمله ای زده است. طبق گفته ناظران درس هایی که از حملات اسرائیل گرفته می شود این است” متحدان آمریکا نمی توانند در جریان رویارویی با فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه روی واشنگتن حساب کنند. چنانچه اسرائیل به خود اتکا کرده به نظر نمی رسد متحدان مان باور دارند ما در حال متوقف کردن ایران هستیم و این باعث می شود برخی از آن ها به خود اتکا کنند و این امر تصویر ما را تضعیف می کند و موضع ما را در حفظ توازن در میان آن ها در تنگنا قرار می دهد.

مترجم: مهری بهرامی
اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 851 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید