تاریخ: ۱۲:۰۵ :: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
ژاپن و چین در آفریقا: دو استراتژی در تقابل با یکدیگر

فدریکو جولیانی

ایل جورناله (ایتالیا)


راه های مختلفی برای مقابله با دشمن وجود دارد بدون آنکه الزاماً به جنگ توسل جست. یکی از این راه ها سوق دادن رقابت ها به بخش های راهبردی کلیدی برای تقویت سیاست های مربوطه می باشد. آمریکا با ایجاد مانع بر سر راه چین این اصل را در پیش گرفته است. ژاپن، متحد وفادار واشنگتن کم و بیش همین ضرورت آمریکا را احساس می کند که باید مانع عرض اندام همسایه اش، چین که بیش از حد خطرناک شده است، گردید. طرح تقابل میان این دو ابرقدرت آسیایی اکنون به آفریقا انتقال می یابد. منطقه ای که در آن یک بازی پنهان برای سلطه بر قارۀ سیاه و به طور غیرمستقیم نیز برای کنترل رفت و آمدهای تجاری بسیار گرانبهای جهان و دسترسی به مواد لازم برای صنعت تکنولوژیکی آینده در حال انجام است.
چین و ژاپن تنها یک پایگاه نظامی در خارج از مرزهای خود دارند. هر دوی آنها بر کشور جیبوتی انگشت نهاده اند. کشور کوچکی که به لطف موقعیت جغرافیایی اش این امکان را برای این دو کشور فراهم می آورد که از یک پایگاه مرزی در چند قدمی تنگۀ باب المندب برخوردار گردند. کشتی های چینی که از طریق کانال سوئز عازم دریای مدیترانه می باشند، از اینجا عبور می کنند.
راه جدید ابریشم شی جین پینگ دقیقاً از جیبوتی  عبور می کند و از این کشور برای گسترش دادن  خود به لحاظ زیرساختی و دیپلماتیک به سایر نقاط آفریقا استفاده می کند. آمریکا که نگران این نفوذ چین در قارۀ آفریقاست تصمیم گرفته سرمایه گذاری های خود را در این بخش افزایش دهد.
لیکن راهبرد توکیو متفاوت است. این کشور هرگز در این قاره از منافع یکسانی نسبت به چین برخوردار نبوده است. ژاپن از یک سو خواستار محافظت از کشتی های تجاری خود که از باب المندب عبور می کنند می باشد و از سوی دیگر و به ویژه خواستار ایجاد مانع بر سر راه پیشروی چین است. از این رو می توان حضور ژاپن در آفریقا را به مثابۀ تلاشی به همراه آمریکا برای برابری  با وزنۀ ژئوپلیتیک پکن دانست.

مترجم: مریم شرکا

 اداره کل رسانه های خارجی    

(Visited 120 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید