برداشتن گامی خطرناک در هنگ کنگ

لوموند (فرانسه)


در هنک کنگ دو منطق روی در روی یکدیگر قرار گرفته است: منطق حکومت چین که در پنجم اوت کنترل دوباره  چین را برمنطقه ویژه اداری خود مقرر کرد و منطق جنبش غیر رسمی که آن را نقض حقوق خود می دانند و به آن معترض اند. فرودگاه هنگ کنگ توسط تظاهرکنندگان اشغال شد و صحنه اقدام جدید این جنبش تاریخی شد که در نهم ژوئن به وجود آمده است. تظاهرکنندگان به دولت خود در هنگ کنگ و نیز قدرت چین اعتراض دارند .
حکومت چین این جنبش را «انقلاب رنگی» می داند، یعنی اقدام برای بی ثبات کردن چین که از خارج حمایت می شوند. پکن در برابر آن از پلیس و دولت به طور کامل حمایت خواهد کرد.
به پلیس و نیز دستگاه قضایی دستور داده شده تا با استفاده از قوانین استعماری که هنوز اجرا می شود با «شورشیان» به شدت رفتار کنند. دیگر زمان مذاکره نیست. ژنگ ژیمینگ، رئیس دولت چین در هنگ کنگ، هر گونه عقب نشینی را رد کرد و هیچ امتیازی به خواسته های دیگر تظاهرکنندگان نداد.
رهبران پویش “اشغال مرکز” هنگ‌کنگ که تحصن غیر خشونت‌باری موسوم به “جنبش چتر” را به راه انداخته اند، خواستار همه پرسی برای رئیس اجرایی هنگ کنگ شده اند.
نظرسنجی ها نشان می دهند که بخش زیادی از مردم از پنج خواسته اولیه تظاهرکنندگان حمایت و خشونت پلیسی را محکوم می کنند

مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 67 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید