هر گونه جاه طلبی اسرائیل باعث درگیر شدن کل منطقه می شود

­الاخبار (لبنان)

وقوع جنگ بین تل آویو و واشنگتن از یک سو و محور مقاومت از سوی دیگر گزیرناپذیر است و بروز جنگ با هریک از طرف های محور مقاومت باعث درگیر شدن کل محور خواهد شد.
پایگاه اینترنتی روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت: محور مقاومت به صورت یکپارچه با جنگ اسرائیلی-آمریکایی در منطقه مواجه خواهد شد. این جنگ، اسرائیلی-آمریکایی است زیرا دکترین اسرائیلی آن را برنامه ریزی و هدایت می کند و از بازوهای آمریکا کمک می گیرد. ”گروه جنگ طلب“ در آمریکا به نمایندگی جان بولتون، مایک پنس و مایک پمپئو دارای ایدئولوژی اسرائیلی است و منافع عالی آمریکا را در گرو حفظ برتری نوعی اسرائیل بر همه کشورهای منطقه و ملت های آن می داند حتی اگر بهای آن درگیر کردن آمریکا در مقابله نظامی با هزینه ها، مدت زمان و برد جغرافیایی نامعلوم باشد. سیطره یک گروه صهیونیستی دبر سیاست خارجی آمریکا هرچقدر هم زمان ببرد به رویارویی حتمی بین آمریکا و طرف های محور مقاومت و در قلب آن ایران، منجر خواهد شد. طرف های این محور در گرماگرم رویارویی فزاینده در سطح منطقه، توسعه توان نظامی خود را با کمک و مشارکت مستقیم ایران آغاز کرده اند، آن هم در عملیاتی که به تغییر تدریجی اما مستمر منجر به موازنه اجمالی قوا در جهت عکس منافع دشمن صهیونیست منجر خواهد شد. این عملیات از سوی همه دولت های سابق آمریکا عبور از خط قرمز به شمار می آمد اما در مورد دولت کنونی چطور؟ بی شک مهندسان جنگ کنونی که جنگی همه جانبه -غیر از نظامی تا به این لحظه- است بر امکان استفاده از اختلافات گذشته بین جنبش حماس و بقیه طرف های محور مقاومت حساب کرده اند که بعد از بروز جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱ بروز و ظهور یافت. عوامل سیاسی، نظامی و نمادینِ بدیهی این محاسبه را توضیح می دهند که احتمالا مخفی کردن اهداف واقعی جنگ، کم اهمیت ترین آنها نیست. این اهداف به جلوگیری از تغییر موازنه قوا ضد اسرائیل و مخفی کردن این حقیقت که فلسطین و نیروهای مقاومت آن، در صف نخست نیروهای مرتبط به آن هستند مربوط می شود. آمریکا و اسرائیل و متحدانشان از میان عرب های مرتد، تاثیر بزرگ ناشی از وضوح این اهداف را درباره موضع عموم امت و پیامدهای آن برای ثبات سیاسی بر منافع خود درک می کنند. مبالغه نیست اگر بگوییم این امید بستن ها بعد از دیدار رهبر جمهوری اسلامی، (آیت الله) علی خامنه ای و رهبر جنبش حماس در تهران روز بیست و دوم ژوئه گذشته کاملا از بین رفت. قبل از این دیدار فرماندهان حماس اظهارات روشنی داشتند که مهمترین آنها از زبان یحیی السنوار شنیده شد که تاکید کرد ایران با وجود شانه خالی کردن اکثر حکومت های عربی از فلسطین، از آن حمایت کرد و موشک های مقاومت از جمله موشک هایی که در سالهای اختلاف پیرامون سوریه به سوی شهرها و شهرک های صهیونیستی شلیک شد از ایران آمده بود از این رو جنگ علیه ایران جنگ علیه فلسطین است. اسماعیل هنیه نیز در اظهارات خود شبیه همین ها را به زبان آورد. امروز بعد از دیدار تهران و واقعیت های برآمده از آن، می توان گفت طرف های مقاومت همواره معتقد بوده اند هدف قرار دادن هریک از آنها به معنای هدف قرار دادن کل محور است.

(Visited 71 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید