سکوت متحدان آمریکا در قبال تهدیدهای ایران محاسبات واشنگتن را برهم می زند

العرب آنلاین (انگلستان)


تلاش های دولت ترامپ برای بسیج بیشترین تعداد ممکن در میان متحدان خود برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه به موفقیتی که انتظار می رفت نیانجامیده است. با وجود این که ترامپ ماه ها است مقوله پرهیز از مداخله نظامی و جبران آن از طریق تشکیل کمربند محکم بین المللی در برابر فعالیت های مخرب تهران را تکرار می کند، اما مجموع موضع گیری های کشورهای اروپایی و غربی متحد واشنگتن نشان می دهد که دوستان آمریکا با اعمال فشار حداکثری مانند آمریکا علیه ایران دست به ماجراجویی نخواهند زد با این توجیه که آن ها هم اکنون در مقایسه با زمانی که ترامپ آن ها را به سوی قماری پرمخاطره بکشاند، از  امنیت بیشتری برخوردارند.
به استثنای تنها تغییر حاصل شده در سیاست های غربی که در پی نخست وزیری بوریس جانسون صورت گرفت که به نظر می رسد او سیاست خارجی ترامپ را در پیش خواهد گرفت؛ سایر متحدان واشنگتن از قرارنمی خواهند همراه با آمریکا علیه ایران ماجراجویی کنند.
به گفته جان الترمان، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز پژوهش های راهبردی و بین المللی، دولت ترامپ خواستار کمک برای رویارویی با تهدیدهای ایران شده اما دوستان واشنگتن به این درخواست پاسخ مثبت نداده اند و گفته اند آن ها با دور ماندن از فشارهای حداکثری ترامپ علیه ایران، بیشتر در امان هستند.
الترمان افزود علت این مسئله ترس از ایرانی ها نیست بلکه دوستان و شرکای واشنگتن باور دارند احتمالا با دور ماندن از اقدامی که آمریکا قصد انجام آن را دارد و می خواهد آن ها را به سمت آن بکشاند امنیت بیشتری دارند.
آمیتای اتزیونی، استاد امور بین املل دانشگاه جرج واشنگتن گفت ایران از تحریم های اعمالی علیه خود در رنج می برد و سالهاست که برای دور زدن ها آن ها تلاش می کند و از اتحادیه اروپا خواسته است راهی برای عبور از این تحریم ها پیدا کند. با خودداری  اتحادیه اروپا از دادن پاسخ مثبت به این درخواست، ایران تصمیم گرفت برای وادار کردن غرب به سمت لغو تحریم ها، هزینه های غرب را افزایش دهد.

مترجم: مهری بهرامی

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 68 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید