خاورمیانه به سمت شدیدترین خطر پیش می رود

ایلیا ج.مغنایر

الرای (کویت)


آیت الله خامنه ای رهبر دینی ایران با مقامات ارشد ایران دیدار و سه رهنمود به آن ها ارایه کرده که ایران در هر صورت از آن پیروی خواهد کرد هر اندازه هم که با دشواری مواجه شود.
منابع آگاه می گویند آمریکا به خوبی از نقشه تهران و پایبندی های این کشور آگاهی دارد و در جهت متزلزل کردن آن تلاش می کند.
این رهنمودها عبارت اند از:
١- پافشاری بر حق غنی سازی و تمام آنچه متعلق به این علم است. غنی سازی شمشیر برکشیده علیه غرب است که می خواهد این حربه را از تهران بگیرد.
٢- پافشاری بر توسعه توانمندی های موشکی و برنامه موشک های بالستیک. این سلاح بازدارنده ای است که ایران در برابر دشمنان خود به منظور جلوگیری از وقوع جنگ در اختیار دارد. رهبر معظم برنامه موشکی را برقرار کنند توزان می داند که مانع از وارد آمدن هرگونه آسیبی به  ایران می شود.
٣- حمایت از متحدان ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن و خودداری از عقب نشینی از این موضع، چرا که آن ها بخشی از امنیت ملی ایران به شمار می روند. آقای خامنه ای ١٢ شرط پمپئو را برای رها شدن از این سه نکته می داند.
رهبر معظم آیت الله خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی در ایران نصیحت کرد هیچ کدام از این بندهای سه گانه اهمیت کمتری از امنیت ایران، حضور و تداوم این کشور و امنیت ملی و راهبردی آن ندارد.
تهران توسعه توانمندی های موشکی خود را زیر فشارها آغاز کرده و برنامه هسته ای خود را توسعه داده است و آمریکا به مدت چهل سال است که این کشور را به صورت خفقان آوری محاصره کرده است. ایران در هر دو برنامه به درجه پیشرفته ای رسیده است که به هیچ عنوان به عقب باز نخواهد گشت بلکه به پیشروی ادامه خواهد داد. اما درباره متحدان این کشور سال های اخیر نشان داده است که چگونه ایران توانست با متحدان خود در یمن، عراق، سوریه و لبنان ابتکار عمل را در خارومیانه به دست بگیرد و مسائل را به نفع خود تغییر دهد.
بعید نیست که تهران  موشک های بالستیک خود را در فاصله نزدیک دشمن یا کشورهایی مستقر کند که در همسایگی دشمنان ایران قرار دارند تا آن ها را در تیر رس موشک های خود قرار دهد. همچنین چندان دور از انتظار نیست که متحدان این کشور در هر لحظه ای که احساس کنند ایران در معرض خطر قرار گرفته است به کمک این کشور بشتابند.
توقیف نفتکش انگلیس از سوی ایران در بندرعباس در انتظار آزادی گریس ١ ،اعلام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای فعالیت در جهت تامین امنیت آزادی دریانوردی و تهدید ایران مانع شدن از اجازه صدور نفت از تنگه  هرمز در صورتی که ایران نتواند نفت خود را صادر کند و سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی تهران و اعلام مبهم سرنگونی پهپاد ایرانی از سوی ترامپ ،اعزام نیروهای جدید آمریکا و انگلیس تمام این ها در منطقه کوچکی در خاورمیانه و در تنگه ای صورت می گیرد که اندازه و گنجایش این حوادث را ندارد و منطقه را به سمت شدیدترین خطر سوق می دهد جایی که همه کشورها و متحدان دست خود را روی ماشه گذاشته اند به جای این که سر میز مذاکره رفته و به توافق های امضا شده احترام بگذارند…آینده آبستن رویدادهای بزرگتری است.

مترجم: مهری بهرامی

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 163 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید